Na Pazinštini kvalitetan sustav zaštite i spašavanja

(M. RIMANIĆ)
(M. RIMANIĆ)

Pazinski gradonačelnik Renato Krulčić u povodu Međunarodnog dana Civilne zaštite primio je predstavnike organizacija koje djeluju u sustavu zaštite i spašavanja, te predstavnike jedinica lokalne samouprave s područja Pazinštine. Krulčić je podsjetio kako Grad Pazin u okviru svojih prava i obaveza utvrđenih zakonom uređuje, planira, organizira i provodi zaštitu i spašavanje na svom području odgovornosti.

Nacrt procjene ugroženosti

Uz to, kao i ostale jedinice lokalne samouprave, Pazin izdvaja sredstva za zaštitu i spašavanje, a posebno za opremu i operativno djelovanje postrojbi. Gradsko vijeće jednom godišnje raspravlja o stanju zaštite i spašavanja na području Grada Pazina, a na taj se način analizira i utvrđuje stvarno stanje i dostignuti stupanj spremnosti svih sudionika i operativnih snaga zaštite i spašavanja u Pazinu. Tada se donose i smjernice razvitka organizacije, aktivnosti i rada sustava zaštite i spašavanja na Pazinštini.

- Koncem 2014. radna skupina izradila je nacrt procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša Grada Pazina, a u tijeku su aktivnosti na izradi Plana zaštite i spašavanja, te Plana Civilne zaštite Grada Pazina, rekao  je Krulčić, dodajući kako je u suradnji s Područnim uredom zaštite i spašavanja lani provedeno osposobljavanje Stožera zaštite i spašavanja, Zapovjedništva Civilne zaštite, Vatrogasnog zapovjedništva, te postrojbi Civilne zaštite opće namjene Grada Pazina i općina Pazinštine.

U poplavama u istočnoj Slavoniji

U slučaju većih nesreća na području Grada Pazina, ali i cijele Istarske županije, neophodno je zajedničko i solidarno djelovanje svih snaga sustava zaštite i spašavanja, naglasio je Krulčić, uz čestitku Dana Civilne zaštite zahvalio je na kraju svima na uspješnoj suradnji i razvitku sustava zaštite i spašavanja, a posebno Područnom uredu DUZS, koji obilježava 10 godina djelovanja, Vatrogasnoj zajednici istarske županije, Područnoj vatrogasnoj zajednici i svim ostalim subjektima zaštite i spašavanja u Gradu Pazinu.

O djelovanju zaštite i spašavanja u Istarskoj županiji govorila je Nirvana Ukušić, pročelnica Područnog ureda DUZS Pazin, dodajući kako je mnogo učinjeno na preventivi, a posebno na edukaciji djece. Tako je od 2007. do danas edukacijom bilo obuhvaćeno više od 120 odgojno-obrazovnih ustanova u kojima je educirao više od pet tisuća polaznika. Edukacijom za provedbu zadaća u velikim nesrećama i katastrofama osposobljena su 493 pripadnika operativnih snaga zaštite i spašavanja.

Ukušić je na kraju zahvalila svim sudionicima sustava zaštite i spašavanja na 10-to godišnjoj suradnji. Boris Rogić iz Vatrogasne zajednice Istarske županije osvrnuo se na izradu dokumentacije, zapravo o procjenama ugroženosti i ustrojavanju postrojbi Civilne zaštite koje u Istri broje 1.900 pripadnika. Govorio je i o njihovim aktivnostima, izdvojivši sudjelovanje operativnih postrojbi CZ Istarske županije u lanjskim poplavama u istočnoj Slavoniji. (M. RIMANIĆ)                                                                                                   


Podijeli: Facebook Twiter