Na Labinštini zajedno rješavaju sustav odvodnje


Labinsko Gradsko vijeće prihvatilo je na sinoćnoj sjednici drugu varijantu rješavanja sustava odvodnje aglomeracije Labin-Raša-Rabac. Da podsjetimo, u veljači 2016. godine izrađena je radna verzija studije izvedivosti toga sustava odvodnje za prijavu izgradnje vodno-komunalne infrastrukture na EU Fondove. Naručitelj projekta je Vodovod Labin d.o.o. a partneri u projektu su Grad Labin te Općine Raša, Kršan, Sveta Nedjelja i Pićan. Navedena projektna dokumentacija financirana je većim djelom sredstvima Hrvatskih voda. Ukupna investicijska vrijednost projekta je oko 300 milijuna kuna, ovisno o varijantnom rješenju. EU će preko Strukturnih fondova financirati izgradnju u iznosu iznad 71 posto, a ostatak će pokrivati Hrvatske vode i RH u iznosu od oko 22 posto. Na lokalnu samoupravu otpada sedam posto ukupne vrijednosti.

Gradit će se 800 novih priključaka

Studija izvedivosti iz 2016. godine uključuje rekonstrukciju dijela postojećeg sustava vodoopskrbe, rekonstrukciju i dogradnju sustava odvodnje, izgradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, te nabavu opreme i vozila za potrebe Vodovoda Labin. Projektom se predviđa izgradnja oko 800 novih priključaka na sustav odvodnje te izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda. Na sjednici u četvrtak vijećnicima je konzultant iz tvrtke WYG Josip Jozić iznio dvije varijante rješenja problematike odvodnje. I to prva, da je tehničko rješenje odvodnje u aglomeracijama Labin, Raša i Rabac koncipirano tako da Labin, Raša i Sveta Nedjelja imaju zajednički uređaj za pročišćavanje otpadnih voda na lokaciji Bršica. Obuhvaćao bi 18.000 ekvivalenata te bi imao treći stupanj pročišćavanja i ispust duljine 1,8 km u Raškom zaljevu na dubini od cca 20 metara, dok je pročišćavanje otpadnih voda s aglomeracije Rabac predviđeno na lokaciji Girandella od 11.400 ekvivalenata te drugi stupanj pročišćavanja i ispust duljine 500 m na dubini od cca 60 metara. Ta varijanta predviđa i rekonstrukciju UPOV-a Plomin za 500 ekvivalenata i drugi stupanj pročišćavanja i ispust duljine 1 km na dubini od cca 30 m.

Druga varijanta, koju zagovara Općina Raša, podrazumijeva tehničko rješenje odvodnje u aglomeracijama Labin, Raša i Rabac i to koncipirano tako da Labin i Sveta Nedelja imaju zajednički uređaj za pročišćavanje otpadnih voda na lokaciji ispod Labina za 16.000 ekvivalenata sa trećim stupanjem pročišćavanja, te se pročišćene otpadne vode u zatvorenom sustavu odvodnje transportiraju uz kanal u Raši do lokacije u Bršici gdje se predviđa izgradnja crpne stanice koja će prepumpavati pročišćene otpadne vode ispustom duljine 1,8 km u Raški zaljev na dubini od 20 metara. U Raši se predviđa izgradnja sustava odvodnje i uređaja na kom bi se pročišćavale otpadne vode s područja općine Raša na uređaju za pročišćavanje otpadnih voda na lokaciji postojeće taložnice u Raši trećeg stupnja pročišćavanja s prijemom za septičke jame s područja općine i vlastitim sustavom za zbrinjavanje mulja. Pročišćene otpadne vode ispustile bi se u cjevovod kojim se odvode pročišćene otpadne vode iz uređaja u Labinu. Kao i u varijanti 1 predviđa se i rekonstrukcija UPOV-a Plominu.

Pokazan visok stupanj demokracije

U Labinu su bili i predstavnici Hrvatskih voda, zamjenik generalnog direktora Krešimir Nevistić i Siniša Širac, iz EU sektora Hrvatskih voda. Složili su se da EU daje velika sredstva za rješavanje sustava odvodnje, ali je i postavila rokove, koje jedinice lokalne samouprave moraju poštovati ukoliko ne žele plaćati penale.  Nakon kraće pauze, predstavnici stranaka i klubova vijećnika dogovorili su zajednički zaključak, koji je jednoglasno prihvaćen, a podrazumijeva da studija izvedivosti sustava odvodnje otpadnih voda - Aglomeracije Labin-Raša-Rabac za prijavu izgradnje vodno-komunalne infrastrukture na EU fondove kao optimalno rješenje odvodnje za područje Labinštine navodi varijantu 1. Nakon povlačenja Općine Raša iz projekta, u duhu dobre suradnje i s ciljem realizacije ovog važnog infrastrukturnog projekta, Gradsko vijeće Grada Labina ocjenjuje prihvatljivom i varijantu 2 radi daljnje razrade i upućivanja u propisane daljnje procedure sa svrhom ocjene iste od strane nadležnih tijela.

Također su zaključili da kod realizacije treba težiti zaštiti okoliša uz najpovoljnije financijske uvjete za građane Labina. (Ivana AHMIČEVIĆ)Podijeli: Facebook Twiter