Na jesen se nastavlja uređenje Hidrobaze


Kišna sezona, veliko nevrijeme u Štinjanu, te pronalazak neeksplodirane bombe što je nakratko zaustavilo radove, nisu spriječili djelatnike Cesta da velikim koracima grabe k uređenju novih plaža na Hidrobazi. Mnogi koji su se proteklih dana našli na lokaciji nekadašnjeg pristaništa i spremišta za hidroavione, ostali su ugodno iznenađeni napretkom uređenja, vidljivog "golim okom", jer buduće javne gradske plaže - kupališta na Hidrobazi poprimaju sve ljepši izgled.

- Radovi u cijelosti napreduju prema zamišljenoj dinamici i okončat ćemo ih, ukoliko se ne dogodi ništa neplanirano, sredinom svibnja. Trenutno obavljamo betoniranja u moru i na samoj obali, te izrađujemo rampu za osobe sa smanjenom pokretljivošću, nakon čega slijedi završno nasipavanje plaže. Iza nas je najteži dio posla i dosad ide sve prema planu - kaže nam David Pamić, voditelj gradilišta Cesta d.o.o. Pula.

Uređenje Hidrobaze podijeljeno je u sedam faza, a trenutni radovi odnose se na prvu fazu realizacije projekta. Riječ je o izgradnji tri stabilizacijska pera sa školjerama čime će se zaštititi plaža od jakih morskih struja, odnosno osigurati zadržavanje nasipanog šljunčanog materijala na plaži. U toj se zoni gradi i uređuje javna plaže prilagođene osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti, te će se uz dva od tri stabilizacijska pera izvesti rampe za pristup moru za osobe s invaliditetom i smanjene pokretljivosti. Izgrađen je i plato za prefabricirani montažni objekt za spasioce, predviđa se info punkt, dok se obalni dio plaže nasipao šljunkom. Projektom je u prvoj fazi izgrađena i cjelokupna interna infrastruktura (struja, voda, kanalizacija, elektronička komunikacijska infrastruktura).

No, Ministarstvo turizma obznanilo je i projekte koje ove godine namjerava sufinancirati, odnosno plaže koje će se urediti u Hrvatskoj. Među njima nema nijedne pulske plaže, pa čak ni nastavak uređenja Hidrobazi.

- Da bi se prema Ministarstvu turizma opet kandidiralo projekt uređenja lokacije Hidrobaza prvo se trebaju utrošiti sva sredstva dobivena za realizaciju prve faze projekta. Tek kad potrošimo već dobivena sredstva moći ćemo ponovno aplicirati za novo sufinanciranje ministarstva. No, kako će do početka turističke sezone biti okončana prva faza uređenja lokacije Hidrobaze, u kojoj se uređuje centralna plaža, vjerujemo da bi nakon ljeta kandidirali za sufinanciranje druge faze uređenja Hidrobaze, a sam projekt podijeljen je u sedam faza, - govori pročelnik Ureda Grada Pule Aleksandar Matić.

S obzirom na novo apliciranje prema ministarstvu neslužbeno se smatra da bi, nakon što su se uredile plaže i izgradila infrastruktura, na red moglo doći područje upravo iznad tih novih plaža gdje bi se osigurao prostor za "odmor". Uz postavljanje sanitarnih čvorova, svlačionica i tuševa predviđeni su i brojni sadržaji za slobodnu igru, dječje igralište, travnate površine za ležanje u sjeni stabala, igralište odbojke na pijesku, zone za druženje i slično, te sportsko-rekreacijska zona. (Goran ROJNIĆ, Snimio Dejan ŠTIFANIĆ)


Podijeli: Facebook Twiter