Muzil, Hidrobaza i Saccorgiana prenamijenit će se uturističko-ugostiteljske svrhe

Tom Wolfe 'Back To Blood'
Tom Wolfe 'Back To Blood'

Nakon što su se ljetos u katalogu investicija državne Agencije za investicije i konkurentnost, među 46 projekata, našla i tri na području grada Pule - Hidrobaza, Saccorgiana i Muzil, Ministarstvo državne imovine napravilo je idući korak. Naime, 14. studenog održan je sastanak u Gradu Puli, u prisutnosti predstavnika Ministarstva državne imovine, Ministarstva turizma, Grada Pule i društva Brijuni rivijera d.d. na kojem su razgovarali o hodogramu aktivnosti vezano za državnu imovinu, s naglaskom dakle na tri projekta i to Saccorgiana, Hidrobaza i Muzil.

U očekivanju novog zakona

Na tom je sastanku u studenom zaključeno je da je potrebno formirati međuresorno tijelo za realizaciju investicijskih projekata kao operativnog tijela, koje bi se sastojalo od predstavnika Ministarstva državne imovine - državnog tajnika Tomislava Bobana kao voditelja Povjerenstva, Biljane Vukić, kao člana, i prijedlog je ministra državne imovine da član povjerenstva bude i vanjski suradnik - predstavnik Ministarstva turizma te predstavnici Grada Pule. U povjerenstvo, je tako imenovan gradski pročelnik za prostorno uređenje, komunalni sustav i imovinu Giordano Škuflić, a ispred Istarske županije pročelnik za održivi razvoj Istarske županije Josip Zidarić.

Povjerenstvo, kao međuresorno operativno tijelo Ministarstva državne imovine RH imalo bi zadaću realizirati investicijske projekte na bivšim vojnim nekretninama na području Grada Pule.

"Ministarstvo državne imovine planira aktivirati više desetljeća zapuštenu državnu imovinu. Dodatno će to omogućiti novi Zakon o upravljanju državnom imovinom koji će stupiti na snagu početkom 2018. godine koji će omogućiti brže aktiviranje državne imovine i pojednostaviti postupke davanja u zakup, koncesije ili prodaju. Od većih projekata u Istri u planu su stavljanja u funkciju bivše vojne nekretnine Muzil, Hidrobaza i Saccorgiana", kažu, odgovarajući na naš upit, iz Samostalnog odjela za odnose s javnošću i protokol Ministarstva državne imovine.

Ističu kako je u pripremi izrada Sporazuma koji će se sklopiti između Ministarstva državne imovine i Grada Pule. Sporazumom će biti definirane obveze i međusobna prava u stvaranju uvjeta za realizaciju projekata. Radna skupina koja će raditi na pripremi projekata, pojašnjavaju, sastavljena je od predstavnika Ministarstva državne imovine, Ministarstva turizma, Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, Ministarstva kulture, predstavnika Grada Pule i predstavnika Istarske županije.

"Bivše vojne nekretnine Muzil, Hidrobaza i Saccorgiana prenamijenit će se u turističko-ugostiteljske svrhe", zaključuju na kraju iz Ministarstva državne imovine.

Muzil kao "zlatna koka"

Valja podsjetiti da je u Katalogu investicija prezetniranom u kolovozu, kao najznačajnije spomenuto područje Muzila, koje je u vlasništvu RH, ali i Grada Pule, a načelno je podijeljeno u šest zona. U zoni Marie Louise (oko istoimene utvrde) planirana je tako izgradnja dva hotela s najviše 750 kreveta i garaža s 200 parkirnih mjesta, dok bi sama tvrđava trebala postati vojno-pomorski muzej MORH-a. Zona "Dolina suza" planirana je za tamošnji plažni kompleks i uzletište balona, kao i zona "Utvrda Muzil" gdje je također u planu izgradnja hotela kapaciteta 550 kreveta i garaže s 280 parkirnih mjesta, potom turističkog naselja s 250 kreveta, rezidencijalnog područja i golf igrališta s 18 rupa. U zoni "Fižela" planira se, pak, zabavni centar i jedriličarski klub te sportska luka sa 120 vezova; u zoni "Smokvica", rezidencijalni dio i turistička namjena s dva hotela s maksimalno 950 kreveta te zona stambene izgradnje, aquapark, shopping centar s kino dvoranama te nekoliko garaža s više od 500 parkirnih mjesta. U ovoj je zoni također predviđena izgradnja dviju marina sa 180, odnosno 200 vezova. U konačnici u zoni "Mali Plato" planirana je izgradnja kulturno-kongresnog centra i garaže s 200 parkirnih mjesta.

Drugi veliki projekt je planirana gradnja turističkog naselja na Saccorgiani koja je također u vlasništvu države i Grada Pule. Tu bi bila riječ o greenfield projektu koji predviđa razvoj novog turističkog kompleksa s izgradnjom hotela i kampa, ukupnih smještajnih kapaciteta do 1.910 kreveta, i to s četiri ili pet zvjezdica te pratećih ugostiteljsko-zabavnih sadržaja. Sve na ukupno 26 hektara zemljišta. Ukupna vrijednost projekta procjenjuje se na 80 milijuna eura.

Na Hidrobazi 1.200 kreveta

I treći veliki projekt koji je u planu na području grada je Hidrobaza, bivša vojna nekretnina u Puli od koje se planira

načiniti turističko-rekreacijski kompleks. Projekt Hidrobaza uključuje 16,6 hektara zemljišta u turističko-ugostiteljskoj zoni, a u planu je gradnja hotela, turističkog naselja s vilama i kampa, sveukupno 1.200 kreveta i s najmanje četiri zvjezdice.

Što o ovakvom nastavku ovih projekata kaže, upitali smo i gradonačelnika Pule Borisa Miletića.

- Od države kao vlasnika bivših vojnih područja i nekretnina u Puli očekujem da čim prije krene s konkretnim koracima kako bi se takva perspektivna imovina čim prije stavila u funkciju razvoja Pule i za dobrobit naših sugrađana. Vidimo da državna imovina svakim danom sve više propada jer država još uvijek nema planove i naprosto ne zna što bi s njima. Pula se danas gospodarski sve jače razvija i jedan je od najpoželjnijih gradova za život i poslovanje, a napuštena vojna imovina naša je prilika za daljnji rast i za otvaranje toliko potrebnih novih radnih mjesta za sve Puležane, rekao je gradonačelnik Miletić.

Konkretno, istaknuo je nadalje, samo od projekta Muzil koji je investicijski procijenjen na 1,5 milijardi kuna, država bi godišnje mogla uprihoditi više od 40 milijuna kuna samo od PDV-a iz turističke aktivnosti.

- Područje Hidrobaze zbog statusa vojnog područja, do prije svega nekoliko godina bio je u potpunosti nerazvijeno. Grad je inicirao i proveo značajna ulaganja u izgradnju i opremanje javne plaže i danas je taj dio moderno uređen i posjećen. Želimo da se konačno napušteni, derutni i neugledni državni prostori koji propadaju i nikome ne služe, prenamijene u civilne svrhe od čega će svi naši sugrađani imati koristi. Na tom modelu inzistiramo i to čim prije, jer se previše vremena već izgubilo, zaključio je gradonačelnik. (Sandra ZRINIĆ TERLEVIĆ)


Podijeli: Facebook Twiter