Most prijateljstva Pule i Banje Luke

Isteklo je pravo korištenja fotografije
Isteklo je pravo korištenja fotografije

U sklopu projekta "Susjedstvo - afirmacija multikulturalizma i suradnje na razini gradova/opcina u zemljama zapadnog Balkana" u ponedjeljak su u komunalnoj palaci pulski gradonacelnik Boris Miletic i gradonacelnik Banje Luke Dragoljub Davidovic te predstavnici udruženja Talijana, Madara, Slovenaca, Makedonaca i Roma obaju gradova potpisali Memorandum o suradnji gradova i udruženja nacionalnih manjina Banje Luke i Pule.

Za inicijativu su zaslužne predsjednica pulske Udruge za zaštitu ljudskih prava i gradanskih sloboda HOMO Mirjana Galo i predsjednica Helsinškog parlamenta gradana Banje Luke Lidija Živanovic.

Memorandum, izmedu ostalog, obvezuje gradove na podržavanje i potpomaganje prekogranicnom udruživanju pripadnika manjina u svrhu ocuvanja nacionalnog i kulturnog identiteta, na održavanje kulturnih manifestacija nacionalnih manjina, sudjelovanje u prekogranicnim kulturnim razmjenama, iniciranje regionalne promocije manjinskog kulturnog nasljeda, poticanje ucenja jezika nacionalnih manjina te akademske i studijske razmjene.

Zajedno s Gradom, bit ce zadužene za ukljucenje u procese euroregionalne suradnje putem realizacije zajednickih projekata iz podrucja eurointegracija, a s ciljem korištenja kulturnih vrijednosti u razvoju. Osim toga, morat ce sudjelovati u projektima i aktivnostima od turistickog znacaja te poticati ekonomske prekogranicne razmjene i promocije svojih autohtonih proizvoda.

Razvoj projekata ovisit ce upravo o manjinama, dok ce im gradovi pružiti podršku, naglašeno je na potpisivanju. Most suradnje ima širok dijapazon mogucnosti, pa ce nove ideje biti uvijek dobrodošle, zakljucili su sudionici.

U sklopu potpisivanja prisutni su mogli pogledati videouradak Igora Gala "Memorandum", snimljen u vrijeme održavanja projekta, u cijem je sklopu je još organiziran dvodnevni seminar pod nazivom "Kljucna pitanja na državnom nivou koja utjecu na gradsku vlast i nacionalne manjine". Na njemu ce biti sumirani dosadašnji rezultati te identificirane oblasti na lokalnom nivou na kojima je neophodno dalje raditi.

Takoder, bit ce dan pregled svega što državne vlasti poduzimaju s ciljem rješavanja položaja i statusa nacionalnih manjina te prepreka na koje eventualno nailaze.


Podijeli: Facebook Twiter