More visoke kakvoce

Isteklo je pravo korištenja fotografije
Isteklo je pravo korištenja fotografije

Županijski Zavod za javno zdravstvo je u razdoblju od 24. do 29. lipnja proveo cetvrto ispitivanje kakvoce mora te su ukupno uzeta 202 uzorka na plažama od Savudrije do Brseca. Kvaliteta mora procjenjuje se prema državnoj Uredbi o kakvoci mora za kupanje koja je na snazi od pocetka godine i uskladena je s direktivom Europske unije o kakvoci mora.

Tijekom uzorkovanja temperatura zraka bila je od 18 do 26, a mora od 19 do 23 stupnja Celzija. U 197 uzoraka ili u 97,52 posto zabilježeno je more izvrsne kakvoce. Na tri mjerne tocke ili u 1,48 posto uzoraka zabilježeno je more dobre kakvoce. Dobra kakvoca zabilježena je u uzorcima mora s plaže Punta ispred hotela Adriatic u Umagu te u Porecu na rtu Sv. Martin i na plaži ispred hotela Materada.

Na dvije mjerne tocke u opcini Medulin zabilježeno je more zadovoljavajuce kakvoce, na plaži autokampa Medulin, na spoju na mali poluotok i u uzorku uzetom na plaži u autokampu Kažela. U oba uzorka kakvoca mora je zadovoljavajuca zbog broja crijevnih enterokoka. Tako je u uzorku s plaže kampa Medulin zabilježeno 180 izraslih kolonija u sto mililitara morske vode, dok je u uzorku uzetom na plaži u Kaželi broj izraslih kolonija crijevnih enterokoka bio 160 u sto mililitara morske vode. Ni u jednom uzorku nije zabilježeno more nezadovoljavajuce kakvoce.

- More je puno cistije, velika je razlika u odnosu na rezultate prije deset godina kad je bilo dosta "crvenih tocaka". Puno se napravilo na sustavima gradskih kanalizacija, infrastruktura je poboljšana u Porecu i Rovinju, u Puli još nije, ali gradske plaže su ipak zašticene od kanalizacijskih ispusta. Takoder, velik dio kampova spojen je na gradske kanalizacije što prije nije bio slucaj. Infrastruktura za odvodnju otpadnih voda opcenito je sad puno bolja, rekla je Sonja Dikovic iz ZJZ-a.


Podijeli: Facebook Twiter