Moguca revizija golf projekata

Isteklo je pravo korištenja fotografije
Isteklo je pravo korištenja fotografije

Kada bi se Kriteriji i smjernice za planiranje golf igrališta, koje je nedavno izradio Vladin Savjet prostornog uredenja države, primijenili na Istarsku županiju, od 23 golf lokacije ucrtane u županijski prostorni plan gradnja apartmana i vila ne bi bila moguca na njih devet.

Naime, po novim smjernicama popratni turisticki smještaj može se graditi samo na terenima vecim od 90 hektara i s više od 18 rupa, te na onima koji zadovoljavaju medunarodne kriterije natjecateljskih igrališta. Preporuka je i da se takvi golf resorti grade izvan zašticenog obalnog podrucja.

Jedan od planiranih golf terena koji ima manje od 90 hektara je onaj na Muzilu, a po županijskom prostornom planu na ovom pulskom poluotoku planirana je izgradnja golf igrališta na 80 hektara uz popratnih 1.500 postelja.

Zasad jedini golf teren u Istri - ne racunajuci onaj na Brijunima - Crveni Vrh kraj Savudrije, otvoren je još prije godinu dana, a prema sadašnjim smjernicama, trebao bi biti bez popratne gradnje.

Savjet prostornog uredenja države propisuje da se golf tereni ne trebaju planirati na vrijednom obradivom tlu, šumskim terenima, zašticenim kulturnim dobrima i predjelima izvorišta pitke vode niti na na 25 metara od obale. No iz Analize okvirnih mogucnosti razvoja golfa na podrucju Istarske županije proizlazi da se golf projekti prostiru na podrucju vodozaštite, ekoloških mreža, vrijednih arheoloških nalazišta ili prirodnih staništa.

Unutar zona zaštite izvorišta vodoopskrbe smješteni su Markocija kraj Buja, golf projekt Kršan kraj Kožljaka, golf teren Dubrova, Grabrovci pokraj Barbana, golf teren Loborika i Vrnjak kraj Grožnjana, koji je znacajan i kao podrucje bogato šumama i strogo zašticenim vrstama bilja.

Golf projekt Fratarska šuma takoder je dijelom pokriven vrijednom šumom. Posebno je osjetljiva lokacija golf projekta Stancija Špin pokraj Tara i Vabrige, jer gotovo trecinom teritorija ulazi u podrucje nacionalne ekološke mreže i prostire se neposredno uz ušce Mirne, koje je proglašeno posebnim staništem riba.

Unutar nacionalne ekološke mreže je i golf projekt Brkac pokraj Motovuna, koji djelomicno zadire u vodozaštitnu zonu zbog izvorišta Gradole, a lokacija ulazi i u utjecajno podrucje nacionalne ekološke mreže Motovunske šume.

Golf projekt Kolone - San Polo djelomicno ulazi u granice znacajnog krajobraza rovinjskih otoka i priobalnog podrucja dok se nešto južniji teren Porto Mariccio nalazi u podrucju ekološke mreže te je bogat arheološkim nalazima.

U utjecajnom podrucju ekološke mreže planira se i golf teren na Muzilu, kao i Marlera, gdje uskoro pocinje gradnja golf terena s 80 apartmana, 27 vila i hotelom. I na vec izgradenom golf terenu Crveni Vrh nalazi se znacajna estavela, reverzni krški izvor.

Zbog mogucih štetnih posljedica na okoliš dvije su opcine zatražile brisanje golf projekata iz županijskog plana, i to Kloštar na podrucju ekološke mreže Limskog kanala i Jakomici pokraj Picna koji ulazi u vodozaštitno podrucje. (M. JERIN)

CIJELI TEKST O GOLFU U ISTRI MOŽETE PROCITATI U TISKANOM IZDANJU.


Podijeli: Facebook Twiter