Milena Hrvatin smijenjena zbog kršenja propisa

Isteklo je pravo korištenja fotografije
Isteklo je pravo korištenja fotografije

- Bivša ravnateljica Milena Hrvatin je na bolovanju, a sve ce javnosti obrazložiti na konferenciji za novinare koju ce sazvati kad joj se zdravstveno stanje poboljša, ljubazno je na naš upit za razgovor s Hrvatin odgovorila Leonela Kodelja, službenica za informiranje Doma za psihicki bolesne odrasle osobe Motovun u Brkacu.

Hrvatin je nakon 27 godina vodenja doma u Motovunu u ponedjeljak 21. studenog, odlukom ministra zdravstva i socijalne skrbi dr. Darka Milinovica, po hitnom postupku razriješena dužnosti ravnateljice. Na mjesto vršiteljice dužnosti ravnatelja imenovana je Željka Pecvarac Maglica, socijalna radnica i zamjenica dosadašnje ravnateljice.

Upravno vijece je po nalogu ministra dužno u roku od 30 dana od dana imenovanja vršitelja dužnosti raspisati natjecaj za novog ravnatelja.

U obrazloženju odluke o smjeni Milene Hrvatin navodi se da su 8. prosinca 2010. inspektori ministarstva nakon nadzora utvrdili odredene nepravilnosti u radu doma pa je Upravnom vijecu naredeno da preispita odgovornost ravnateljice u vezi s odlucivanjem o pravima i obvezama iz radnog odnosa radnika doma.Uz ostalo navedeno je da je tijekom nadzora utvrdeno da je medicinskoj sestri Dijani Ararankovic ravnateljica izrekla pisanu opomenu jer je 1. rujna 2009. propustila redovitu kontrolu videonadzora, a buduci da snimac videonadzora nije bio ukljucen nije se mogao utvrditi nestanak jednog korisnika.

Uvidom u dokumentaciju inspekcija je utvrdila i nepravilnosti oko odredenih ugovora o radu i pravilnika o unutarnjem ustroju i sistematizaciji radnih mjesta, koji nije izraden po odredbama ministarstva, a utvrdeno je i da je portir protuzakonito obavljao poslove socijalnog radnika.

Ministarstvo je stoga naložilo Upravnom vijecu da preispita odgovornost ravnateljice, ali buduci da je u meduvremenu došlo do promjene clanova Upravnog vijeca, novom je sazivu 1. srpnja ove godine naredeno da preispita odluke koje je donijelo prijašnje Upravno vijece vezano za inspekcijske nalaze tijekom 2007. i 2008. godine.

Medutim, to se nije dogodilo i ministarstvo nikad nije zaprimilo ocitovanje novog Upravnog vijeca. U meduvremenu, 14. studenog 2011., ravnateljica nije medicinskoj sestri Dijani Ararankovic, nakon dužeg bolovanja, dozvolila povratak na posao iako je imala pravovaljanu svjedodžbu jedne rijecke poliklinike da je sposobna za obavljanje poslova medicinske sestre.

Iz navedenog proizlazi da je ravnateljica doma postupala suprotno zakonu, a Upravno vijece nije postupilo u skladu sa Zakonom o socijalnoj skrbi i nije preispitalo ranije odluke i odgovornost ravnateljice, stoga je ministar zbog grubog zanemarivanja obaveza i kršenja propisa Hrvatin razriješio dužnosti.

Vršiteljica dužnosti ravnateljice doma Željka Pecvarac Maglica, koja se silom zakona našla u toj ulozi, kaže da je najvažnije da korisnici ne trpe. Buduci da još nema kljuceve ravnateljicinog ureda, posao obavlja iz ureda socijalnog radnika.

- Situacija je prilicno neugodna, medu ljudima se osjeca nelagoda i odredena nesigurnost, svi se suzdržavaju od komentara i cekaju rasplet dogadaja, kaže Pecvarac Maglica.

U priopcenju Doma za psihicki bolesne odrasle osobe, koju potpisuje Leonela Kodelja, navodi se da su povod smjeni neutemeljene optužbe i medijski napadi na ravnateljicu, ali i vrijedne nekretnine doma koji se želi privatizirati i prenamijeniti za potrebe golf odredišta Brkac.

Medutim Pecvarac Maglica o tomu ništa ne zna jer, da se nešto takvo smjera, dom, koji brine o 89 psihicki bolesne osobe, trebao bi o tomu biti obaviješten barem šest mjeseci ranije da bi se korisnicima našao drugi smještaj.

Od Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi do zakljucenja teksta nismo uspjeli doznati je li na smjenu utjecala i eventualna prijava medicinske sestre Dijane Ararankovic zbog neadekvatnog lijecenja korisnika; zašto Hrvatin nije ranije smijenjena iako se vec godinama govori o nepravilnostima u njenom radu; postoji li mogucnost privatizacije doma i je li ravnateljica smijenjena jer se odupirala privatizaciji, koja bi zgradu doma s okucnicom trebala ukljuciti u projekt golf odredišta Brkac.

Predsjednica Upravnog vijeca imenovanog u lipnju ove godine bila je Nada Bartolic Paulišic. Odmah po imenovanju ovo je Upravno vijece uvidjelo da u domu ima dosta problema za rješavanje pa je na prvoj sjednici odluceno da ce se sastati na jesen, najprije u rujnu, pa u listopadu, ali do sastanaka nije dolazilo, kaže Bartolic Paulišic.

U meduvremenu, zbog osobnih razloga, zatražila je i dobila razrješenje na mjesto clana Upravnog vijeca. Tko je prije nje bio u Upravnom vijecu i tko je obnašao dužnost predsjednika, nije nam mogla odgovoriti. Nismo uspjeli doci ni do imena clanova Upravnog vijeca Doma za psihicki bolesne odrasle osobe koji su se oglušivali o naredbe iz ministarstva.

Prema najavama v.d. ravnateljice, novo Upravno vijece, koje ce tek upoznati, trebalo se sinoc sastati i raspisati natjecaj za novog ravnatelja.


Podijeli: Facebook Twiter