Medvjed jedini ima dvojni status, i stroge zaštite i lovne divljači

Isteklo je pravo korištenja fotografije
Isteklo je pravo korištenja fotografije

Ministarstvo poljoprivrede, Uprava šumarstva, lovstva i drvne industrije organizirala je danas u buzetskom Narodnom domu radionicu za lovačka društva iz Istarske i Primorsko-goranske županije o gospodarenju smeđim medvjedom u Hrvatskoj s naglaskom na način postupanja na područjima u kojima medvjed povremeno obitava. Radionica je održana u cilju revizije plana gospodarenja smeđim medvjedom iz 2008. godine, odnosno prikupljanja informacije s terena, s obzirom da se nova verzija plana očekuje početkom 2018. godine.

Prekogranična koordinacija

- Svrha radionice u Buzetu i tri ostale radionice koje smo održali na području Splitsko-dalmatinske, Karlovačke i Zagrebačke te Sisačko-moslavačke županije je da vidimo koliko se u deset godina promijenila rasprostranjenost medvjeda kao vrste. Na nekim od tih područja medvjedi su se povremeno pojavljivali, a sad se stalno pojavljuju čak i medvjedice s mladima što je dokaz njihove reprodukcije na tom području, istaknuo je Slaven Reljić s Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i pridruženi član Povjerenstva za gospodarenje smeđim medvjedom.

Procjenjuje se, rekao je Reljić, da u Hrvatskoj ima oko tisuću medvjeda, a govoreći o gospodarenju medvjedom, istaknuo je da je opći cilj očuvanje stabilne populacije u brojnosti koja osigurava njenu sposobnost za opstanak i suživot s čovjekom.

- Medvjed je ulaskom Hrvatske u Europsku uniju postao strogo zaštićena vrsta, a također je u Hrvatskoj u Zakonu o lovstvu naveden i kao lovna divljač. To je jedinstven slučaj, odnosno medvjed je jedina životinja koja ima takav dvojni status u Hrvatskoj, znači i stroge zaštite i lovne divljači, a to je moguće jer Habitat direktiva u članku 16. dozvoljava određen broj jedinki koji se može izlučiti iz populacije ako je ona stabilna, rekao je Reljić. Glavni izazov je stoga nastaviti trofejni lov na medvjeda, vrstu koja je na svim listama, i na IUCN listi na Crvenom popisu, Bern Convention - Dodatak I, CITES-u, kao zaštićena vrsta te treba poštivati odredbe tih konvencija.

Lovcima dviju županija predstavljene su mogućnosti korištenja medvjeda u lovnom i eko turizmu kao i Life Dinalp Bear, pogranični projekt upravljanja i zaštite populacije smeđih medvjeda u sjevernim Dinaridima i Alpama. Jedan od najvažnijih ciljeva u zaštiti i upravljanju smeđim medvjedom je prekogranična koordinacija. Taj je cilj često jako teško ostvariti, a izazovi se pokušavaju prevladati u Hrvatskoj, Sloveniji, Austriji i Italiji kroz velik projekt koji većim dijelom financira Europska komisija, a čiji je cilj dugoročno očuvanje populacije smeđeg medvjeda u sjevernim Dinaridima i jugoistočnim Alpama. Projekt je započet 1. srpnja 2014. i trajat će do 30. lipnja 2019.

Na Ćićariji 30-ak jedinki

Predsjednik Lovačkog saveza Istarske županije Graciano Prekalj istaknuo je da od svih lovačkih društava Istarske županije samo Lovačko društvo "Ćićarija" iz Lanišća gospodari medvjedom. Procjenjuje se, rekao je Prekalj, da u lovištu Ćićarije ima 30-ak medvjeda koji stalno obitavaju na tom području i šire se prema Sloveniji i susjednim lovačkim društvima, a tamošnje lovačko društvo jedino u Istri ima jedan primjerak za odstrel. U susjednoj županiji je situacija suprotna. Prema informacijama dopredsjednika Hrvatskog lovačkog saveza i predsjednika Lovačkog saveza Primorsko-goranske županije Josipa Malnara, medvjed je prisutan na području čitave Primorsko-goranske županije, osim otoka Raba. (G. ČALIĆ ŠVERKO)


Podijeli: Facebook Twiter