Medulin: Za razvojne potpore sto tisuća proračunskih kuna

Općinska sredstva i za EU-projekte i za poljoprivredu (N. LAZAREVIĆ)
Općinska sredstva i za EU-projekte i za poljoprivredu (N. LAZAREVIĆ)

Općina Medulin raspisala je javni poziv za dodjelu sredstava za razvoj malog gospodarstva i poduzetništva na općinskom području za ovu godinu. To će se provoditi kroz šest mjera, odnosno davanje potpora novoosnovanim tvrtkama, potpore poduzetnicima za financiranje pripreme i kandidiranje EU-projekata, sufinanciranje ulaganja u standarde kvalitete, potpore za novo zapošljavanje i samozapošljavanje, subvencioniranje troškova polaganja stručnih i majstorskih ispita te zadržavanje postojeće ili smanjenje visine komunalnog doprinosa i komunalne naknade u jedinicama lokalne samouprave. Općina je za provođenje ovih mjera u proračunu predvidjela ukupno sto tisuća kuna.

Nepovratna sredstva novoosnovanim tvrtkama

Potpore za mjere koje financira Općina Medulin mogu dobiti obrti ili trgovačka društva s općinskog područja koji aktivno posluju bar šest mjeseci prije objave javnog poziva te imaju najmanje jednu zaposlenu osobu na neodređeno vrijeme. Nepovratnu potporu pod tim uvjetima novoosnovane tvrtke mogu dobiti u iznosu od najviše pet tisuća kuna po korisniku. Ona se može koristiti za, primjerice, nabavu informatičke opreme, bankarske usluge za obradu kredita, povrat troškova otvaranja tvrtke, uređenje poslovnog prostora, nabavku opreme za osnovnu djelatnost obrta ili trgovačkog društva, izradu web-stranice te tiskanje promotivnih materijala ili dopunsku poduzetničku edukaciju.  

Druga mjera, potpore poduzetnicima za financiranje pripreme i kandidiranje EU-projekata, uključuje potporu od najviše deset tisuća kuna po poduzetniku. Taj se iznos može dodijeliti za naknade za konzultante za izradu projektnih prijedloga i popunjavanje prijavnih obrazaca te izradu poslovnih planova, studije izvedivosti kao i ostale dokumentacije potrebne za kandidiranje na natječaj za korištenje novca iz EU fondova. 

Poticaji firmama za samozapošljavanje

Nepovratnu potporu od najviše pet tisuća kuna po poduzetniku moguće je dobiti pak za sufinanciranje ulaganja u standarde kvalitete, što se odnosi na troškove uvođenja sustava upravljanja kvalitetom i okolišem, certificiranje proizvoda prema hrvatskim i europskim normama te troškove stjecanja prava upotrebe znaka "Hrvatska kvaliteta", "Izvorno hrvatsko" i drugih znakova kvalitete. Isti iznos, pet tisuća kuna, Općina daje za svaku novozaposlenu osobu i za samozapošljavanje. Potpore mogu koristiti medulinski poduzetnici iz proizvodnih djelatnosti, primjerice prerađivačke industrije, računalnog programiranja ili proizvodnje nakita. Potpora se odnosi na povrat sredstava za uplaćene obvezne doprinose i za bruto plaću za novozaposlene osobe. (Petra LUKEŽ)


Podijeli: Facebook Twiter