Medaki: Stara škola postala uljara

Škola u Medakima danas je uljara
Škola u Medakima danas je uljara

Na vrhu Limske drage, na ravnoj dionici ceste prema Svetom Lovreču, s lijeve strane dominira kamena zgrada skladnih oblika. Pored nje nalazi se selo Medaki, a preko puta ceste veće mjesto Krunčići. U njoj se do 1964. godine održavala nastava u prva četiri razreda osnovne škole, i to u dvije prostrane učionice. Na desnom krilu nalazio se mali, ali udoban stan nastavnika.

Od 1964. do danas zgrada je bila prazna

Zgrada je podignuta 1947. godine zahvaljujući dobrovoljnom radu mještana Krunčića i okolnih manjih sela. Iako izgrađena na travnjaku sela Medaki, Osnovna škola "Mate Balota" pripada Krunčićima, to je dio povijesti tog sela na vrhu Limske drage. Škola je zatvorena 1964. nakon što je u Svetom Lovreču izgrađena nova školska zgrada, iste te godine zatvorene su seoske škole u Selini i Žgrabljićima.

U biti, govorimo o spomenicima neke druge Istre koja se ne poklapa sa sadašnjom, no svaki razuman čovjek složit će se da je veza neraskidiva, ljudi i dalje pamte školu i drugačiji život na selu. Dakle, zgrada je od 1964. pa sve do naših dana ostala prazna, desetljećima je odolijevala vremenu i vremenskim neprilikama. Sada je zgrada obnovljena, a o novoj namjeni iz Općine Sveti Lovreč odgovaraju da je preuređenjem prostora i davanjem u najam škola postala uljara.

- Zgrada škole je u vlasništvu Općine Sv. Lovreč i početkom 2010. godine putem javnog natječaja dana je u desetogodišnji zakup trgovačkom društvu G & K TERMIKA iz Vižinade, po cijeni od 927,50 eura mjesečno u kunskoj protuvrijednosti na dan plaćanja. U navedenom poslovnom prostoru predviđeno je obavljanje djelatnosti prerade maslina, odnosno uljara, govore nam u sutlovrečkoj općini.

Sanacija priznata kao trogodišnja zakupnina

S obzirom na to da je zgrada prilikom davanja u zakup bila u prilično lošem stanju i nije bila podobna za obavljanje djelatnosti prerade maslina, potrebno je bilo preurediti i obnoviti zgradu. Te je poslove preuzeo zakupnik o svom trošku. Ulaganje u preuređenje i sanaciju zgrade Općina priznaje zakupniku kao trogodišnju zakupninu. Kraj priče ili novi početak? Inače, nekadašnje seoske škole doživjele su posvuda prenamjene: prodane su ili dane u zakup, služe industriji i turizmu; školska priča postala je dio arhivske građe i memorije starijih žitelja. (Elio VELAN)

 


Podijeli: Facebook Twiter