Martin Čotar aktivirao mandat

Martin Čotar
Martin Čotar

Planirani prihodi i primici proračuna Grada Pazina za 2015. godinu iznosili su 57,6 milijuna kuna, a ostvareni su u iznosi od 49,2 milijuna kuna, odnosno 85,47 posto od plana, izvijestila je Maja Stranić Grah, pročelnica odjela za financije i proračun, na sjednici pazinskog Gradskog vijeća. U strukturi realiziranih prohoda najveći je dio prihoda poslovanja (98,07 posto), te prihoda od prodaje nefinancijske imovine (1,92 posto), dok se primici od financijske imovine i zaduženja nisu ostvarili. "Sve vrste prohoda ostvarene su manje od planiranog" rekla je Stranić Grah. Dodajući kako su u prva dva mjeseca ove godine prihodi, u odnosu na isto razdoblje protekle godine, počeli rasti. Prihodi od poreza ostvareni su u iznosu 17,2 milijuna kuna, a to je 3,37 posto manje od plana, prohodni od pomoći iz inozemstva i drugih proračuna ostvareni su u iznosu od 19,2 milijuna kuna ili 4,15 posto manje od plana, dok su prihodi od imovine ostvareni u iznosu od 3,6 milijuna kuna, a to je čak 16,57 posto manje od plana.

Prihodi od imovine najvećim se dijelom odnose na prihode od zakupa poslovnog prostora. Na rashodovnoj strani pazinskog proračuna za 2015. godinu čak 21,6 milijuna kuna otpada na Upravni odjel za samoupravu, upravu i društvene djelatnosti. Razlog je tomu što ovaj odjel vodi programe, Dječjeg vrtića Olga Ban, OŠ Vladimira Nazora, POU-a u Pazinu, gradske knjižnice i Muzeja. Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo raspolagao je s 13,6 milijuna kuna uloženih uglavnom u gradnju i održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture.

Pred pazinskim vijećnicima našla su se i tri prostorno planska dokumenta, a to su Odluka o Urbanističkom planu uređenja ugostiteljsko-turističke i sportsko-rekreacijske zone Trviž, odluka o izradi izmjeni i dopunu DPU-a "Stari Pazin" i odluka o izradi UPU-a stambenog naselja Grm - Katun Trviški. Sve su odluke prihvaćene većinom glasova i bez rasprave vijećnika. Vijeće je također bez rasprave prihvatilo da se održavanje javne rasvjete i prigodno ukrašavanje naselja, kao najpovoljnijem ponuditelju za 1,7 milijun kuna, ustupi buzetskom "Vilstroju". Isto tako prihvaćena je odluka o pristupanju Grada Pazina "The New Integrated Covenant Mayors for Climate and Energy" inicijativi koja se zalaže da se do 2030. godine, kroz poboljšanu energetsku učinkovitost, emisija CO2 smanji za 40 posto.

U vijećničke klupe vratio se, aktivirajući mandat, Martin Čotar. (Mirjan RIMANIĆ)


Podijeli: Facebook Twiter