Mačkama hranilišta, a psima bolji uvjeti života


Na sjednici pulskog Gradskog vijeća raspravljat će se o novoj Odluci o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca te načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama. Donošenje nove odluke inicirano je usklađenjem s pozitivnim zakonskim popisima i direktivama Europske unije kao i sve većom potrebom za reguliranjem ove tematike.

Građani predlagali izmjene

- Grad je pokrenuo kampanju "Pula Pet Plus" s ciljem razvijanja i podizanja razine svijesti vlasnika kućnih ljubimaca, posebice vlasnika pasa te kako bi ljubimcima, njihovim vlasnicima, ali i cijeloj zajednici, omogućili kvalitetan suživot. Prvi korak bio je pokretanje e-Konzultacija kako bi se od građana prikupile relevantne informacije o ovoj temi. Sudionici ankete ponudili su niz konkretnih prijedloga koje su se implementirale u novu odluku, navode iz Grada Pule.

Osim već poznatih stvari da se iza kućnih ljubimaca mora počistiti, a pse u šetnju voditi na povodcu nova odluka donosi i neke novine. Primjerice, propisan je način držanja kućnih ljubimaca u zajedničkim prostorijama i dvorištima zgrade, obveza kontrole razmnožavanja kućnih ljubimaca, te mogućnost uvođenja ljubimaca u sredstva javnog gradskog prijevoza uz uvjete utvrđene posebnom gradskom odlukom, kao i to da se ova odluka ne primjenjuje na pse osposobljene za pomoć osobama s invaliditetom.

Članak 4. koji uređuje držanje kućnih ljubimaca u zajedničkim prostorijama i dvorištima zgrada, njihovo kretanje u zajedničkim dijelovima te čišćenje tih prostorija od onečišćenja koje napravi ljubimac, navodi da se uvjeti, način držanja i odobrenje za držanje kućnog ljubimca propisuje kućnim redom, a dozvolu za držanje kućnog ljubimca u zajedničkim prostorima posjednik životinje mora zatražiti od predstavnika zgrade koji mu za to izdaje pismenu dozvolu.

Nadalje, odluka propisuje da posjednik mora zbrinjavati mladunčad svojih ljubimaca, a u slučaju nekontroliranog razmnožavanja, kada posjednik ne želi sam zbrinuti mladunčad, snosi troškove njihova zbrinjavanja. Članak 10. propisuje da se pas ne smije držati tako da je trajno vezan ili trajno smješten u ograđenom prostoru za pse. Pas se smije vezati samo ako ne postoji mogućnost smještaja u ograđeni prostor, a onda se pas dužine do jednog metra ne smije vezati na dužinu kraću od tri metra, a pas dužine veće od jednog metra ne smije se vezati na dužinu kraću od trostruke dužine životinje. Onaj tko drži psa u dvorištu mora imati istaknuti oznaku koja na to upozorava te imati ispravno zvono na dvorišnim ili vrtnim vratima. Pas se ne smije izvoditi na javne površine ukoliko nije čipiran, a onda mora biti na povodniku.

Pas ne smije biti trajno vezan

Novost je i kako će se na javnim površinama moći postavljati hranilišta za mačke i to nakon provedenog javnog poziva udrugama za zaštitu životinja za podnošenje zahtjeva za postavljanje hranilišta. Uvjet je obveza udruge da obavlja kontrolu razmnožavanja mačaka na tom području. U slučaju da gradsko tijelo nadležno za komunalne poslove ili mjesni odbor daju negativno mišljenje na predloženu lokaciju, obavezni su predložiti najbližu moguću alternativnu lokaciju. Kako će hranilišta izgledati propisat će pravilnik kojeg će donijeti gradonačelnik. Ako udruga za zaštitu životinja kojoj je odobreno postavljanje hranilišta ne održava higijenu i čistoću javne površine na kojoj se ono nalazi te ne skrbi o mačkama, komunalno redarstvo može hranilište ukloniti o trošku udruge. (B. PETROVIĆ)


Podijeli: Facebook Twiter