Ližnjan u županijskom PP-u izgubio dio turističkih resursa

Bivša vojna zona Svetica prenamijenit će se u građevinsko područje ugostiteljsko-turističke namjene (Arhiva)
Bivša vojna zona Svetica prenamijenit će se u građevinsko područje ugostiteljsko-turističke namjene (Arhiva)

Ližnjanski vijećnici na posljednjoj su izvanrednoj sjednici, održanoj dan prije nego što je Vlada zbog neizglasavanja proračuna raspustila to tijelo, usvojili zaključak s primjedbama na konačan prijedlog izmijenjenog Prostornog plana Istarske županije, u kojem je brisano nekoliko predloženih turističkih zona - Svetica, Cuf i Sveti Stipan. Općinari su dali nekoliko primjedbi, koje se prije svega odnose na broj turističkih postelja čiji se broj na području ove općine prema županijskom Planu smanjuje.

Devet područja turizma

U konačnom izmijenjenom Prostornom planu Istarske županije (PPIŽ) predviđa se najviše 3.735 postelja na 72,6 hektara na području općine Ližnjan. Važećim je pak PPUO-om Ližnjana utvrđeno devet turističkih područja: Libor 1 i 2, Vrčevan, Ližnjan sjever, Šišan, Cuf, Sv. Stipan, Marlera i Valtura. Riječ je o površini od 11,3 hektara na kojoj bi bilo ukupno 575 postelja. Ukupan kapacitet u planiranim turističkim razvojnim područjima (TRP), prema važećem PPUO-u, iznosi 3.480 postelja, čemu treba pridodati  i spomenutih 575 ležajeva, što je ukupno 4.055 postelja.

- Predloženo smanjenje za Općinu je neprihvatljivo, tim više što smo prihvatili i ukidanje TRP-a Svetica (280 postelja, 5,6 hektara), te turističkih punktova Sv. Stipan i Cuf (sto postelja na ukupno dva hektara). To bi samo u dijelu sjeveroistočne obale bio  gubitak razvojnog resursa od 7,6 hektara i 380 postelja, ali to smo učinili da bismo, za kompenzaciju, dobili TRP Svetica na drugoj lokaciji, rekao je arhitekt Bruno Nefat, iznoseći mišljenje o županijskom PP-u.   

-Problem je što se smanjuje postojeći kapacitet turističkih zona, kako površina, tako i broj postelja. Iz PPIŽ-a su izbrisani Sv. Stipan, Cuf i Svetica, a nisu dane zamjenske zone, uz obrazloženje da je riječ o zoni sa zaštićenim staništem. Treba reagirati jer Općina putem PPIŽ-a gubi dio resursa. Čak i da se prihvati prenamjena bivše vojne zone Svetica u područje ugostiteljsko-turističke namjene, kao što je u javnoj raspravi o PPIŽ-u predložio Državni ured za upravljanje državnom imovinom (DUUDI), neće se dosegnuti kapacitet planiran PPUO-om Ližnjan, rekao je Nefat.

Kočnice razvoja

Općinari predlažu da se u županijskom PP-u područja Češki kamp, Kuje 1 i 2 predvide kao zone turističkih područja zbog dovoljne veličine i mogućnosti razvoja sva tri oblika smještaja (hoteli, turistička naselja i kampovi). S druge strane, prihvaćaju prijedlog DUUDI-ja da se bivša vojna zona Svetica prenamijeni u građevinsko područje ugostiteljsko-turističke namjene na površini od 18,74 hektara te kapacitetom od maksimalno 600 postelja. Također napominju da se prenamjena bivše vojne zone ne može jednostavno podvesti pod neizgrađeno građevinsko područje jer je infrastrukturno opremljeno i djelomično izgrađeno.

Općina nadalje nije suglasna s PPIŽ-om u kojem stoji da se izvan građevinskih područja ne mogu graditi građevine za osobne, kao i potrebe seoskog turizma. Nisu suglasni ni da se za svaku pojedinu građevinu formira zasebna građevinska čestica jer smatraju da bi to kočilo razvoj. "To bi značilo da bi vlasnici 50-ak čestica u zonama Kuje 1 i 2 trebali objediniti vlasništvo u jednu česticu po sustavu udjelničarstva da bi mogli nešto napraviti", rekao je Nefat. (M. VERMEZOVIĆ IVANOVIĆ)


Podijeli: Facebook Twiter