Linardon: Golf projekt donesen preishitreno!

Isteklo je pravo korištenja fotografije
Isteklo je pravo korištenja fotografije

Koliko posjetitelja upravo otvorenog Motovun film festivala zna da ce zbog golf projekta Brkac pogled sa zidina ovog gradica biti u potpunosti promijenjen? Ili možda ipak nece?

Naime, nakon što je u Motovunu došlo do promjene u predstavnickoj vlasti te je u vijecu zavladala koalicija nezavisne liste Samira Bernata, SDP-a i Zelene stranke-Zelene alternative, ponovno se otvorilo pitanje opravdanosti golf projekta Brkac koji je dosad gurao stari-novi IDS-ov nacelnik Slobodan Vugrinec.

Cim je izabran za predsjednika Opcinskog vijeca Elvis Linardon izjavio je da ce pokrenuti postupak izmjene prostornog plana vezano uz golf igralište, u skladu s primjedbama konzervatora, da bi se raspršila izgradnja u gradevinskim zonama.

"Mi u globalu nismo protiv golfa. Smatramo da golf, ako može postojati u Austriji i Švicarskoj, može i u Motovunu. Smatramo da je problem velika izgradenost oko golf terena, da je gradnja koncentrirana na jednom mjestu i zato mislimo da investitor treba ponuditi drugacija rješenja", izjavio je krajem lipnja nakon lokalnih izbora.

Linardona smo pitali za dodatna objašnjenja buduci da je ostalo nejasno na koji ce se nacin nova koalicija postaviti prema golf projektu koji predvida da se podno Motovuna na 240 hektara izgrade dva golf igrališta sa 67 objekata sa smještajnim kapacitetom 498 postelja: jedan hotel, 59 vila s bazenima i sedam apartmanskih zgrada, te 19 jezera i dva akumulacijska jezera, kao i brojni prateci objekti i parkiralište sa 600 mjesta.

"Smatramo da se treba smanjiti izgradenost i, još važnije, raspršiti gradevine tako da ne budu koncentrirane samo u dolini u Brkacu, vec da se dio njih izgradi u Sv. Bartolu i Kaldiru. U protivnom je previše objekata koji nagrduju prostor oko Motovuna. Takoder tražimo da investitor, ako želi graditi za turiste, sudjeluje u poticanoj izgradnji kuca i stanova za domicilno stanovništvo", veli Linardon.

Istice da o kolicini smještajnih kapaciteta još nisu dovoljno raspravljali.

"Nismo pobliže definirali koliko je kreveta potrebno i treba li smanjivati broj, ali jedno je sigurno: smatramo da je prebrzo i preishitreno donesen ovaj projekt koji ce imati veliki utjecaj na razvoj Motovuna", veli Linardon.

Vijecnik Jurica Majeric s liste SDP-a i Zelene stranke-zelene alternative, koji je na prošlim izborima konkurirao za mjesto nacelnika, veli da još uvijek nemaju dovoljno informacija o projektu, i to vide kao najveci problem.

"Zainteresirani smo otvoriti dijalog s investitorom te cemo kao Opcinsko vijece zatražiti uvid u kompletnu projektnu dokumentaciju. Zanima nas koje ce koristi od projekta imati Opcina, a koje stanovnici Motovuna te u kojoj mjeri investitor može na sebe preuzeti neke obveze oko zapošljavanja i školovanja lokalne radne snage", veli on.

Razmišljaju i o tome da se za potrebe golf turizma obnove i neke od ruševina u staroj jezgri Motovuna.

"Na taj nacin postigao bi se pravi suživot izmedu golfa i turizma u Motovunu te bi se golf uklopio u ovdašnju turisticku ponudu", dodaje Majeric.


Podijeli: Facebook Twiter