Lijekovi za odvikavanje od pušenja rizicni za zdravlje

Isteklo je pravo korištenja fotografije
Isteklo je pravo korištenja fotografije

Zbog potencijalnog rizika za mentalno zdravlje osoba koje ga uzimaju, lijekovi za odvikavanje od pušenja Champix i Zyban po nalogu FDA (Americke agencije za hranu i lijekove) nosit ce tzv. «black box» upozorenje.

FDA je, naime, prebrojala 98 samoubojstava i 188 pokušaja samoubojstava povezanih uz uzimanje Champixa, te 14 samoubojstava i 17 pokušaja vezanih uz Zyban. Za mnoge pacijente na odvikavanju od pušenja problem je poceo nedugo nakon pocetka terapije, a prestao s prestankom uzimanja lijeka. Kod nekih su se osoba, medutim, problemi nastavili i kad su prekinuli terapiju. U manjem broju slucajeva, mentalni problemi su poceli tek nakon prekida terapije.

FDA od proizvodaca Pfizera traži nastavak klinickih ispitivanja kako bi se dobio bolji uvid u djelovanje antipušackih lijekova, a od lijecnika traži da kod svakog pacijenta dobro odvagnu treba li mu doista terapija ovim lijekovima.

Champix je na hrvatskom tržištu dostupan od listopada 2007. godine. Do danas Agencija za lijekove i medicinske proizvode u Hrvatskoj nije zaprimila ni jednu prijavu nuspojave navedenog lijeka vezanu uz psihicke poremecaje. Agencija je pocetkom 2008. takoder tražila dopunu deklaracije novootkrivenim nuspojavama lijeka, a priprema i dodatne informacije o nuspojavama koje ce takoder uvrstiti u popratne dokumente o lijeku. Hrvatsko zakonodavstvo, medutim, ne predvida vanjsko oznacavanje lijeka, pa Champix u Hrvatskoj nece dobiti takvo upozorenje pacijentima i lijecnicima.


Podijeli: Facebook Twiter