Lanišće kreće u izradu razvojne strategije

Izdašna ponuda meda i mednih proizvoda s planinskih obronaka
Izdašna ponuda meda i mednih proizvoda s planinskih obronaka

Laniško Općinsko vijeće na svom je sinoćnjem zasjedanju dalo suglasnost za izradu temeljnog strateškog razvojnog dokumenta - Strategije razvoja Općine Lanišće za razdoblje 2017. - 2020. godine. Strategijom će se, pojasnila je laniška načelnica Roberta Medica, utvrditi sadašnje stanje prirodnih, gospodarskih i društvenih razvojnih potencijala, problema i ograničenja, definirat će se vizija razvoja, temeljni strateški ciljevi, prioriteti i pripadajuće im mjere.

Sredstva za izradu strategije planiraju se osigurati apliciranjem na podmjeru 7.1. "Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj općina i sela u ruralnim područjima i njihovih temeljnih usluga, te planova zaštite i upravljanja koji se odnose na lokalitete Natura 2000. i druga područja visoke prirodne vrijednosti" - provedba operacije 7.1.1. "Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj jedinica lokalne samouprave", koja će se provoditi u okviru Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. -2020. godine.

Vijećnici su također donijeli odluku o prijenosu poslovnog udjela u trgovačkom društvu Vodoopskrbni sustav Istre - Vodovod Butoniga Buzet, tako će laniška općina bez naknade prenijeti poslovni udjel nominalne vrijednosti 3.600 kuna, koji u omjeru prema temeljnom kapitalu čini 0,18 posto "Istarskom vodovodu" Buzet. Time se i Lanišće uključilo u proces koji će u konačnici odvesti do podjele i gašenja VSI-Vodovoda Butoniga. Odluke o prijenosu poslovnih udjela na Istarski vodovod, odnosno Vodovod Pula ovisno o teritorijalnom principu, treba donijeti na ukupno 33 vijeća gradova i općina koji su članovi trgovačkog društva VSI- Vodovod Butoniga.

Teritorijalno najveća, ali stanovništvom najsiromašnija istarska općina pokazala je da je solidarna i pri realizaciji istarskih projekata. Iako mještani Ćićarije gravitiraju riječkom Kliničkom bolničkom centru, vijećnici su donijeli odluku o prihvaćanju sporazuma o preuzimanju dijela kreditne obveze za izgradnju i opremanje nove Opće bolnice Pula. Prema ugovoru, laniška obveza je sufinanciranju dijela kreditne obveze za izgradnju i opremanje nove Opće bolnice Pula, u ukupnom iznosu od 95.822 kuna u razdoblju od 2018.-2036. godine.

Predsjednica laniškog vijeća Irena Šverko upozorila je da treba riješiti status DVD Ćićarija, uskladiti postojeću dokumentaciju s novim zakonskim odredbama, kao i poticati mještane da se što više uključuju u DVD. (G. ČALIĆ ŠVERKO)


Podijeli: Facebook Twiter