Labin, Umag i Buzet za primjer

Umag (M. MIJOŠEK)
Umag (M. MIJOŠEK)

Državni ured za reviziju nedavno je objavio da su samo 32 od 576 jedinica lokalne samouprave učinkovito upravljale i raspolagale nekretninama - građevinskim zemljištem, poslovnim prostorima i stanovima. Utvrdili su to revizijom poslovanja svih županija, gradova i općina od 2012. do 2014. godine. Nažalost, na listi sedam učinkovitih županija nema Istarske, nema niti jedne od 31 istarske općine među onih šest u Hrvatskoj, ali među 19 hrvatskih gradova ima njih tri iz Istre: Buzet, Labin i Umag. Sve ostale gradove je revizija ocijenila djelomično učinkovitima kad su analizirali postupke i aktivnosti lokalnih jedinica u vezi s upravljanjem i raspolaganjem nekretninama, koji se odnose na vođenje evidencija, normativno uređenje, usklađenost upravljanja i raspolaganja nekretninama sa zakonima i drugim propisima te sustavom kontrola upravljanja i raspolaganja nekretninama.

Gradonačelnik Labina Tulio Demetlika pojašnjava da je dobiveno priznanje rezultat dugogodišnjeg rada i organizacije u gradskoj upravi.

- Mi smo prije 13 -14 godina krenuli u projekt koji je bio sufinanciran od Njemačke. Tada smo opremili katastar i odjel za graditeljstvo, koje upravlja imovinom Grada. Time smo željeli definirati i saznati čim sve Grad raspolaže, da bi na osnovu tih resursa pokrenuli daljnje investicije. Tada smo napravili informatičke programe i snimali kompletnu gradsku imovinu te počeli voditi imovinu po knjigovodstvenoj i stvarnoj vrijednosti, a nakon izvršenih ulaganja revalorizirane su vrijednosti imovine - veli Demetlika.

Priznanje državne revizije za učinkovito upravljanje komentirao nam je i gradonačelnik Umaga Vili Bassanese. Pojasnio je da su nakon preuzimanja upravljanja Gradom 2009. imali nepotpuni knjigovodstveni podatak u bilancu u kojoj su, tada, nekretnine Grada evidentirane u protuvrijednosti od oko 400 milijuna kuna, ali nije postojao popis imovine-nekretnina.

Gradonačelnik Buzeta Siniša Žulić je dobivenu pohvalu revizije za učinkovito upravljanje i raspolaganje nekretninama komentirao da je to njihova obveza, ali i odgovornost da imovinom raspolažu racionalno i da svu imovinu u vlasništvu Grada imaju u evidenciji. Najavljuje da će uskoro još transparentnije pratiti u kakvoj je funkciji svaka nekretnina i to putem geo-informacijskog sustava koji sada implementiraju. Zaključio je da prema popisu imovine koji vode posjeduju 2.001 katastarsku česticu u 12 katastarskih općina čija je procijenjena vrijednost 172 milijuna kuna. (Paulo GREGOROVIĆ)

* OPŠIRNIJE U TISKANOM IZDANJU 2. TRAVNJA


Podijeli: Facebook Twiter