Kulturna strategija izmedu potreba i mogucnosti

Isteklo je pravo korištenja fotografije
Isteklo je pravo korištenja fotografije

Treci po redu Sabor kulture u Istri, održan u petak u pulskom hotelu Histria, okupio je sve relevantne aktere u kulturnom životu regije, a na tapetu je bila Istarska kulturna strategija (IKS) donesena prije dvije godine. Glavna je tema bila implementacija IKS-a u raznim segmentima kulture Istre.

Prvi je svoju ocjenu IKS-a dao procelnik za kulturu Istarske županije Vladimir Torbica, koji je priznao da u procesu implementacije nije puno toga ucinjeno, no da je glavni razlog tome financijska kriza.

- Od donošenja IKS-a prošle su dvije godine pa možemo reci da još uvijek nismo ni na pola puta. Pred nama su tri godine za realizaciju koliko je toga moguce. Gospodarska nas je situacija sprijecila, ali smo putem proracuna uspjeli zadržati financiranje kulture na prošlogodišnjim razinama. Što se implementacije IKS-a tice, ucinili smo ono što je najmanje skupo - dakle ono što smo mogli uciniti. Medu svijetlim primjerima možemo spomenuti Hižu od besid u Pazinu, Plesni centar u Svetvincentu, skorašnje otvaranje Centra za nematerijalnu kulturnu baštinu u Picnu i osnivanje Muzeja suvremene umjetnosti Istre. Pomagali smo u tiskanju raznih edicija, dogovoreni su i medijski prilozi u Glasu Istre, pokrenut je portal Kulturistra, uspostavljeno je javno-privatno partnerstvo s udrugom Sa(n)jam knjige u Istri, umrežili smo istarske muzeje, pokrenuli smo Artexchange, kazao je Torbica.

Medu projekte koje nisu ostvareni zbog manjka novca ubrojio je centar za glazbu, klubove mladih, centralni muzejski depo i depozitarnu knjižnicu. Kao probleme koji bi se mogli riješiti u skorije vrijeme Torbica je naveo odnos izmedu produkcije i manifestacija i odnos izmedu institucionalne i izvaninstitucionalne kulture te je naglasio da se izdavaštvo nalazi u jako teškoj poziciji i da mu treba hitno pomoci.

Najzadovoljniji muzealci


Slijedile su evaluacije predsjednika ili predstavnika radnih timova koji su sudjelovali u kreiranju IKS-a, a prvi je bio predsjednik tima za književnost Milan Rakovac. - Što se književnosti tice, moramo inzistirati na produkciji, uvesti zavicajnu nastavu u škole, stimulirati razvitak dijalektalne kulture i ekonomski stimulirati književno stvaralaštvo mladih, kazao je Rakovac.Predsjednica tima za knjižnice Irides Zovic je kazala da su one deficitarne u kadrovima i financijama te da je softversko umrežavanje stalo u zacetku. Smatra nadalje da je glavni cilj stvaranje depozitarne knjižnice kao i ponovno uvodenje bibliobusa putem kojeg bi knjige bile dostupne široj populaciji.

Lidija Nikocevic, predsjednica radnog tima za muzeje, kazala je da je IKS možda najviše zaživio upravo u muzejima. - Pri stvaranju IKS-a precizno smo detektirali probleme muzeja, a u ove dvije godine uspjeli smo ih aktivirati i umrežiti. Zahvaljujuci tome možemo krenuti u kreaciju novih, zahtjevnijih projekata, poput zajednicke izložbe u kojoj svaki muzej može dati svoj prilog.

Ivan Matejcic, predsjednik tima za materijalnu kulturnu baštinu, iznio je niz pozitivnih primjera u tom segmentu kulture kao što su konzervatorski posao, restauracija i slicno. Pozitivne primjere dao je i Dario Marušic, predsjednik tima za nematerijalnu kulturnu baštinu, koji je kazao da su planovi u tom segmentu realizirani, a medu njima je najvažnije osnivanje takozvanog CENK-a - Centra za nematerijalnu kulturnu baštinu.

Gordana Jeromela Kaic, predsjednica tima za ustanove u kulturi, istaknula je potrebu za produkcijom, razvojem publike i permanentne ponude. Predložila je da se IKS-u pridruži i akcijski plan s financijskom konstrukcijom radi lakše i jasnije implementacije strategije.

?eni Dekleva Radakovic, predsjednica radnog tima za glazbu, navela je potrebu umrežavanja svih institucija umjetnickog obrazovanja kao i bolju rasporedenost kvalitetnih glazbenih dogadanja.

Bojan Šumonja, predsjednik tima za likovnost, iznio je terensku analizu za taj segment te tri projekta koji su realizirani i koji kao rezultat imaju vidljivost Istre na medunarodnoj kulturnoj sceni. - Prvi je Artexchange, koji je na neki nacin uspio stvoriti tržište umjetnina. Drugi je Muzej suvremene umjetnosti Istre koji pokriva puno tocaka IKS-a i njihova manifestacija "Tu smo", koja je dobra, no nije dovoljno uspješno producirana. Treci je pozitivan primjer privatna galerija Makina, koja je uz malo sredstava uspjela realizirati izložbe visoke kvalitete, kazao je Šumonja.

Definitivno najnegativnije izlaganje imao je Elmo Cvek, predsjednik tima za nakladništvo, koji je kazao da je stanje u tom segmentu katastrofalno. - Najveci je kaos na tržištu knjiga donijela pojava novinskog izdavaštva koje je prouzrokovalo krah malih i srednjih nakladnika. Prognoze su crne, a stanje ce se zasigurno pogoršati. Zavicajni nakladnici nece moci opstati ako ne dobiju sustavnu potporu za objavljivanje knjiga koje su važne za regionalnu, a samim time i nacionalnu kulturu, zakljucio je Cvek.


Podijeli: Facebook Twiter