Krulčić: Pazinu ne prijeti ekološka katastrofa

Odlagalište otpada Jelenčići (M. RIMANIĆ)
Odlagalište otpada Jelenčići (M. RIMANIĆ)

Problema sa zbrinjavanjem otpada u Pazinu ne bi trebalo biti i gradu ne prijeti nikakva ekološka katastrofa, rekao je pazinski gradonačelnik Renato Krulčić na konferenciji za novinare demantirajući napise da pazinska Usluga, koja upravlja odlagalištem otpada u Pazinu, nema dozvolu za gospodarenje otpadom, odnosno ne ispunjava zakonske kriterije za tu djelatnost.

"Odlaganje otpada na odlagalištu Jelenčići V rješenjem Ministarstva zaštite okoliša RH zabranjeno je nakon 15. ovog mjeseca", potvrdio je Krulčić i dodao da je Usluga od Istarske županije dozvolu za odvoz otpada imala do 30. lipnja ove godine.

Podsjetio je da je 2007. izrađena stručna podloga za izdavanje lokacijske dozvole kojom je predviđena sanacija tijela odlagališta i nastavak odlaganja otpada. Na temelju ove podloge, Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva 19. ožujka 2007. donijelo je Rješenje kojim se prihvaća namjeravani zahvat - sanacija i nastavak rada na odlagalištu komunalnog otpada, uz mjere zaštite okoliša i program praćenja stanja okoliša. Iste je godine Grad Pazin ishodio lokacijsku dozvolu, a u prosincu 2010. i potvrdu glavnog projekta. Njime je odobrena sanacija i nastavak rada odlagališta u kontroliranim uvjetima do visine oko 10 metra, dok se ne ostvare uvjeti za odvoz otpada u Županijski centar za gospodarenje otpadom Kaštijun, rekao je Krulčić.

Dodao je da će o tome više riječi biti na konferenciji za novinare u petak 11. listopada kojoj će prisustvovati i direktor Usluge Dragan Šipraka. (M. RIMANIĆ)


Podijeli: Facebook Twiter