Kršan završio prošlu godinu u minusu od 1,7 milijuna kuna

Kršan (Arhiva)
Kršan (Arhiva)

U drugoj polovici prošle godine u Općini Kršan ostvareno je 11,7 milijuna prihoda dok je rashodovna strana iznosila 13,4 milijuna te je time je zabilježen manjak od 1,7 milijuna kuna. Podatak je to koji je vijećnicima iznio načelnik Valdi Runko u izvješću o svom radu. 

Najznačajniji prihod ostvaren je temeljem nadoknade za korištenje prostora elektrana u iznosu 6,5 milijuna, dva milijuna je prihod komunalne naknade, a  nešto manje od 2,2 milijuna su porezni prihodi. Od prodaje općinske imovine ostvareno je 220 tisuća kuna.

Kad je o rashodima riječ za dječji vrtić i Javnu vatrogasnu postrojbu (JVP) izdvojeno je 700 tisuća kuna, na donacije za sportske, kulturne i ostale udruge građana, Turističku zajednicu Kršan i Poljoprivrednu zajednicu Čepić Polje 1,1 milijuna, za naknade građanima i kućanstvima temeljem socijalnog programa 845 tisuća, sufinancirana je sanacija odlagališta Cere s kapitalnom pomoći od 200 tisuća kuna.

-Na investicije za kapitalne projekte utrošeno je  2,4 milijuna kuna, najviše za rekonstrukciju vodovodne mreže i na izradu dokumentacije za prostorno uređenje na području Općine Kršan. Izdaci za financijsku imovinu odnose se na otplatu glavnice po dugoročnom kreditu iz 2004. godine i u ovom razdoblju uplaćena je šestomjesečna rata od 618 tisuća kuna, rekao je Runko.

Investicije u kapitalne projekte ostvarene su u visini od 2,4 milijuna kuna, najveći dio odnosi se na rekonstrukciju vodovodne mreže na području Općine i na izradu dokumentacije za prostorno uređenje, kojom se stvaraju uvjeti za kapitalna ulaganja u narednom razdoblju.

U samo dva mjeseca ove godine značajno su porasli prihodi, a rashodovna strana je manja te je trenutno realni dug dobavljačima 1,1 milijun kuna. Od 1. travnja i otplatom zadnje rate kredita Općina postaje slobodna od kredita. Spremne su kapitalne investicije, u vezi kojih će se izdavati dozvole i dovršavati projekti koji su već ugovoreni- pojasnio je načelnik.

Tijekom prvog kvartala Općina se stabilizirala, nije u plusu, ali su sva dospjela plaćanja redovna, ovisno o ugovorenim rokovima. Ostaje još jedini realni dug koji se može knjižiti, prema Udrugama od približnih 800 tisuća kuna, s kojima još nisu potpisani ugovori. Načelnik je rekao kako ni u narednom razdoblju ne očekuje da će doći do značajnog rebalansa proračuna. Izvješće o izvršenju proračuna prihvaćeno je s 12 glasova za a jedan je vijećnik bio suzdržan. (K. ŠOŠTARIĆ PERKOVIĆ)


Podijeli: Facebook Twiter