Komunalna naknada najizdašniji izvor prihoda

Damir Bičanić (den2014.eht-euro.com)
Damir Bičanić (den2014.eht-euro.com)

Proračun Općine Kršan za 2018. prihvaćen je većinom glasova na sjednici Općinskog vijeća Općine Kršan. Ukupni prihodi su 31 milijun, a rashodi 27 milijuna kuna.

- Najveće učešće u prihodima zauzimaju prihodi od imovine, skoro 40 posto, planirani u visini dvanaest milijuna kuna, što je povećanje u odnosu na 2017. za dva milijuna kuna. Zbog višemjesečnog neplaniranog remonta Termoelektrane Plomin II. i havarije postrojenja TE Plomin I., izvršenje ove najizdašnije stavke za 2017. ostalo je uskraćeno za skoro sedam milijuna kuna, rekao je obrazlažući proračun, načelnik Općine Kršan, Valdi Runko. Prihodi od upravnih i ostalih administrativnih pristojbi čine 28 posto, a planirani su u visini devet milijuna kuna, što je smanjenje za 20 posto u odnosu na procjenu i ostvarenje iz 2017.

- Razlog je što smo u 2017. uspjeli naplatiti naknadu iz ranijih godina u korist prihoda Općine, na temelju pozitivno riješenog spora Kršan-HEP, a odnosi se na izdvajanja za komunalnu naknadu. Komunalna naknada planira se u visini osam milijuna kuna, što je izdašna stavka, regulirana zakonom i smije se trošiti samo za održavanje i izgradnju komunalne infrastrukture. Ujedno je i jedina sigurna stavka s kojom smijemo stvarati bolje infrastrukturne pretpostavke, istaknuo je Runko. Prihodi od prodaje kapitalne imovine, građevinskih objekata, stanova, zemljišta iznose 2,4 milijuna kuna. Značajno povećanje bilježe i prihodi od poreza na dohodak, više od osam posto, kao i prihodi od poreza na imovinu, više od 50 posto, a rezultat su promijenjene zakonske regulative i najavljene porezne reforme.

Rashodi su planirani u visini od 27 milijuna kuna, pri čemu se devet milijuna kuna proračunskih rashoda, ili 33 posto odnosi na kapitalna ulaganja, dovršetak izgradnje priveza čamaca u Plomin Luci. Planira se završiti uređenje okoliša Doma kulture Kršan i nastaviti radovi na rekonstrukciji i modernizaciji vodovodne mreže. U projekciji proračuna nisu pojedinačno planirane potrebe udruga već su planirane u jednom iznosu, a po objavi javnog poziva komisija će predložiti Vijeću pojedinačna izdvajanja. Manjak u proračunu od 3,5 do četiri milijuna kuna bit će izbalansiran uz redovnu proizvodnju i rad termoelektrane, a eventualna bespovratna sredstva za prijavljene projekte, bit će rebalansom naknadno regulirana. (K. ŠOŠTARIĆ-PERKOVIĆ)


Podijeli: Facebook Twiter