Kanfanar: Viši komunalni doprinos za gradnju

Veći doprinos u Kanfanaru i Limu, manji u drugim naseljima općine
Veći doprinos u Kanfanaru i Limu, manji u drugim naseljima općine

Odlukom Općinskog vijeća povećan je komunalni doprinos za gradnju na Kanfanarštini. U prvoj zoni, koja obuhvaća industrijsku i poslovne zone, doprinos je zbog stimuliranja investitora ostao isti, 25 kuna po prostornom metru. U drugoj zoni, u Kanfanaru i Limskom kanalu, doprinos se s 13 povećava na 22 kune.

Za treću zonu, koja obuhvaća sva ostala naselja na području općine, komunalni doprinos s 9 raste na 16 kuna po kubiku. Iznimno, zbog toga što je postupak pokrenut prije dizanja cijena, komunalni doprinos za legalizaciju bespravno izgrađenih građevina ostat će 13 i 9 kuna.

Obrazlažući svoj zahtjev za porast komunalnog doprinosa, koji se plaća prilikom gradnje novih i nadogradnje starih građevina, načelnik Sandro Jurman je rekao da je zadnja odluka koja regulira ova davanja donijeta još 2004. godine. U međuvremenu izmijenjen je Zakon o komunalnom doprinosu, a izmijenile su se mnoge okolnosti i regulativa koja uređuje funkcioniranje lokalne samouprave. Jurman je podsjetio da se prihod od komunalnog doprinosa namjenski troši na izgradnju infrastrukture, nerazvrstanih cesta i ulica, javne površine, javne rasvjete i groblja.

Jurman je zaključio da je komunalna opremljenost naselja na području Općine Kanfanar zadovoljavajuća, ali su potrebna i daljnja ulaganja. S dosadašnjom visinom komunalnog doprinosa općina je godišnje ulagala puno više od prikupljenih davanja za gradnju. Novom visinom komunalnog doprinosa prikupljena sredstva će se djelomično uskladiti s visinom ulaganja općine u komunalnu infrastrukturu.

Prema odluci, nove cijene komunalnog doprinosa vrijedit će od početka 2014. godine. Moći će se uplatiti jednokratno ili u četiri obroka u godinu dana, pri čemu će prvi iznositi 40 posto obračunatog doprinosa. Obveznik plaćanja može uz suglasnost Općine sam snositi troškove izgradnje komunalne infrastrukture, koji će se potom prebiti s visinom obračunatog komunalnog doprinosa. Nakon izgradnje infrastrukturu će morati predati u vlasništvo Općine Kanfanar.

Općina može djelomično ili u cijelosti osloboditi plaćanja javne ustanove i društva u svojem vlasništvu, udruge koje se financiraju iz proračuna i investitore koji grade građevine za javne djelatnosti. (Napisao i snimio A. POKRAJAC)


Podijeli: Facebook Twiter