Kampanja za sanaciju divljih odlagališta

Ilegalni deponij u Marčani (Arhiva GI)
Ilegalni deponij u Marčani (Arhiva GI)

U sjedištu Istarske županije danas je predstavljena "DIVA" - projekt sanacije divljih odlagališta i podizanja svijesti o njihovoj štetnosti, koji se provodi se u sklopu programa OP EU IPA

Slovenija-Hrvatska 2007. - 2013. Predstavili su ga Josip Zidarić, pročelnik Upravnog odjela za održivi razvoj, i Bruno Kostelić, stručni savjetnik za zaštitu prirode i okoliša Istarske županije.

Koliko divljih odlagališta imamo? Koje su najugroženije lokacije, koliko je odlagališta sanirano i na koja se i nakon sanacije ponovno odlaže otpad te kako spriječiti ilegalno odlaganje otpada u prirodu, samo su neka od pitanja na koja Istarska županija, kao projektni partner ovog EU-projekta, želi dobiti odgovor.

Kako je naveo Kostelić projektni koordinator, problem ilegalnog odlaganja otpada u prirodi zajednički je za područje Slovenije i Hrvatske. Projektni partneri su stoga Općina Kopar sa slovenske strane te gradovi Umag, Pula i Buzet s hrvatske strane.

- Dok gradovi partneri u ovom projektu svojim aktivnostima doprinose rješavanju problema ilegalnog odlaganja na svom području, Istarska županija je prepoznala potrebu osmišljavanja i provedbe zajedničkog pristupa javnosti o problemu ilegalnog odlaganja otpada, kazao je Kostelić.

Ljude se, dodao je, osim na činjenicu da vizualno nagrđuju prostor mora educirati o štetnom utjecaju divljih odlagališta na zdravstvenu ispravnost pitkih voda i mogućnost prijenosa raznih bolesti.

U sklopu projekta će se izraditi i WebGIS aplikacija ilegalnih odlagališta u Istri, u koju će se moći uključiti i javnost, ali i revidirati postojeći popis i plan sanacije 266 lokacija ilegalnih odlagališta u Istarskoj županiji.

Kako je rečeno, vodeći partner projekta je Kopar. Ukupna vrijednost mu je 644.270,89 eura, od čega Istarska županija koristi 113.592,48 eura, a po završetku provedenih aktivnosti od EU-a očekuje povrat u iznosu od 96.553,61 eura, odnosno oko 85 posto utrošenog iznosa.

Na području Istarske županije registrirano je, kako je jučer prikazano u kratkoj reportaži koju su i novinari imali priliku pogledati, 266 ilegalnih odlagališta, no procjenjuje se da je to tek 40 posto od ukupnog broja.

Zbog iznimno negativnog utjecaja ilegalnih odlagališta na okoliš nužno je provesti sanaciju, međutim konačno rješavanje ovog problema nije moguće bez snažne medijske kampanje. U tu svrhu pokrenuta je web-stranica projekt.diva-istra.eu koja će pratiti medijsku kampanju objavljivanjem novosti o provedbi projekta, provedenim aktivnostima, radionicama i seminarima. (B. PETROVIĆ)


Podijeli: Facebook Twiter