Još 20 dana za legalizaciju zgrada za rušenje

Ilegalno naselje na pulskom Monte Turcu (M. MIJOŠEK)
Ilegalno naselje na pulskom Monte Turcu (M. MIJOŠEK)

Za dvadesetak dana istječe krajnji rok za podnošenje zahtjeva za ozakonjenje nelegalno sagrađenih zgrada za koje su građevinski inspektori izdali rješenja o uklanjanju.

Naime, novi Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama, koji je stupio na snagu početkom kolovoza, predviđa legalizaciju svih građevina koje su nezakonito izgrađene.

Postoje dvije kategorije nelegalnih građevina - one za koje je već izdano rješenje o rušenju i one koje to rješenje nemaju.

Razlika je u tome što građevine koje imaju rješenje o uklanjanju mogu biti legalizirane ako vlasnici podnesu zahtjev samo do konca godine, a za druge građevine vlasnici imaju vremena do konca lipnja 2013.

U županijskom Upravnom odjelu za prostorno uređenje i gradnju kažu da su do 31. studenog zaprimili ukupno 2.227 zahtjeva za legalizaciju nezakonito izgrađenih građevina.

Ozakoniti se može nezakonita zgrada koja je izgrađena u skladu s prostornim planom koji važi na dan stupanja na snagu toga zakona, odnosno na dan podnošenja zahtjeva za donošenje rješenja o izvedenom stanju ili na dan donošenja rješenja o izvedenom stanju.

Na nezakonito izgrađenoj zgradi mogu se ozakoniti protivno prostornom planu najviše dvije etaže, od kojih je zadnja potkrovlje, osim ako odlukom predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave nije određen veći broj etaža.

U slučaju da PPU-om ili odlukom predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave za određeno područje nije propisan broj etaža zgrade koji se može izgraditi, ozakoniti se mogu najviše četiri etaže.

Po riječima arhitektica Ksenije Vitasović i Vesne Gojak iz pulskog arhitektonskog ureda Arh 2.000, posao im je u posljednja tri mjeseca porastao za 50 posto.

- Od polovice kolovoza, kada je stupio na snagu novi zakon o legalizaciji, odradili smo ukupno 130 novih predmeta, što je gotovo 50 posto više od uobičajenog. Uzimali smo u obradu predmete koji se trebaju predati do konca lipnja, ali i one koji trebaju biti predani do konca godine. Naš posao je da izmjerimo površinu i volumen nekretnine da bi geodeti odradili svoj elaborat. Što se našeg dijela posla tiče, predmeti su gotovi i svi će biti na vrijeme predani, zaključila je Gojak.

Za legalizaciju zgrade, ovisno o kvadraturi, potrebno je prikupiti određenu dokumentaciju: izvadak iz katastra, odnosno kopiju katastarskog plana, geodetski snimak ako zgrada nije snimljena, snimak izvedenog stanja te iskaz površine zgrade ako se radi o jednostavnoj građevini.

Potrebno je priložiti i vlasnički list parcele na kojoj je izgrađena nekretnina, 70 kuna biljega i izjavu o načinu plaćanja kazne. Kazna se, naime, plaća ovisno o kvadraturi objekta.

Zakon predviđa da je županijsko upravno tijelo dužno u roku od 30 dana donijeti rješenje o izvedbenom stanju, čime se zgrada praktički ozakonjuje. (Cristian Bruno GALIĆ)


Podijeli: Facebook Twiter