Izrađuju se lokalni i regionalni program za mlade do 2020.


Na posljednjoj sjednici Savjeta mladih Grada Pule, održanoj u srijedu u Komunalnoj palači, prisustvovali su gradonačelnik Boris Miletić, predsjednik Gradskog vijeća Robert Cvek i pročelnica Upravnog odjela za kulturu Jasmina Nina Kamber. 
Gradonačelnik je pritom naveo da je ovaj saziv Savjeta mladih Grada Pule napravio iskorak u promicanju suradnje donositelja odluka s mladima kroz veliki broj aktivnosti provedenih tijekom prve dvije godine mandata. 
 
Izrada dva strateška dokumenta
 
Gradonačelnik se zahvalio članovima Savjeta mladih na trudu koji su uložili u dosadašnjem djelovanju u lokalnoj zajednici i zaželio im jednako uspješnu posljednju godinu mandata. Istaknuo je da je osluškivanje potreba mladih od velikog značaja te ponudio svoju bezuvjetnu potporu u ostvarivanju aktivnosti Programa rada Savjeta mladih Grada Pule u 2017. godini. Predsjednik Gradskog vijeća Grada Pule nadovezao se te pohvalio proaktivnost Savjeta i naglasio važnost nastavka kontinuirane kvalitetne suradnje. Pročelnica Kamber izrazila je, pak, izuzetno zadovoljstvo radom ovog saziva Savjeta mladih, rekla je da redovito prati sve aktivnosti te da je, kao i dosad, otvorena za nastavak uspješne suradnje.
 
Članovi Savjet mladih raspravljali su o niz tema između kojih se posebno ističe izrada prva dva strateška dokumenta za mlade: Lokalnog programa za mlade Grada Pule 2017.-2020. i Regionalnog programa za mlade Istarske županije 2018.-2020. Lokalni program za mlade Grada Pule 2017.-2020. izrađen je tijekom 2015. i 2016. godine provedbom aktivnosti kroz projekt financiran sredstvima Grada Pule i Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku. Tijekom 
perioda izrade mapirani su dionici na lokalnom području koji kreiraju programe za mlade, održano je šest radionica s mladima, osamnaest sastanaka radnih skupina koje su definirale sadržaj poglavlja Lokalnog programa za mlade, partnerski sastanci Udruge ZUM, Udruge mladih i Alumni FET s Gradom Pula kao nositeljem projekta te dva Info dana na kojima su se mladima i zainteresiranoj javnosti predstavile aktivnosti u izradi i sadržaj prijedloga Lokalnog programa za mlade Grada Pule 2017.-2020. Prijedlog Lokalnog programa naći će se i na sljedećoj sjednici Gradskog vijeća Grada Pule.
 
Kreiranje sadržaja za mlade
 
Istarska županija u suradnji s Udrugom Alfa Albona i Udrugom mladih i Alumni FET Pula započela je s izradom Regionalnog programa za mlade Istarske županije 
2018.-2022. Savjeti mladih istarskih općina i gradova imat će bitnu ulogu u provedbi aktivnosti i kreiranju sadržaja Regionalnog programa. Na sastanku održanom krajem siječnja u Pazinu, dogovoreno je da će članovi savjeta provesti aktivnost mapiranje dionika na lokalnom području da bi se u konačnici ispitala kapacitiranost udruga mladih i za mlade u svim istarskim gradovima i općinama. Ostatak aktivnosti provest će se tijekom 2017., a cilj je uključiti u njegovu izradu što veći broj mladih s područja Istarske županije. Plan je da nacrt Regionalnog programa za mlade Istarske županije bude gotov do kraja 2017. nakon čega bi ga Županijska skupština izglasala kao prvi strateški dokument za mlade na razini Istarske županije.
 
Mladi su raspravljali i o nadolazećim aktivnostima u prvoj polovici 2017. gdje će se naći i nastavak suradnje s mladima kroz radionice, predavanja i tribine koje se 
planiraju realizirati tijekom 2017. Članovi Savjeta kontinuirano će poticati suradnju lokalnih dionika koji kreiraju sadržaje za mlade, pružaju formalne i neformalne mogućnosti za njihovo obrazovanje i usavršavanje te ih potiču na usvajanje vještina i kompetencija koje im omogućuju veću konkurentnost na tržištu rada.
 
Ove godine, formirat će se radno tijelo koja će kreirati sadržaj novog Zakona o savjetima mladih u Republici Hrvatskoj. Članovi Savjeta mladih Grada Pule predložit će izmjene postojećeg zakona te ukazati na njegove nedostatke. Pulski Savjet član je Koordinacije gradskih savjeta mladih Republike Hrvatske koja će prijedloge uputiti nadležnom Ministarstvu.  (S. ZRINIĆ TERLEVIĆ)
 
 

Podijeli: Facebook Twiter