Izgradnja i rekonstrukcija četiri škole u Istri

Stara Medicinska škola u Puli (Manuel ANGELINI)
Stara Medicinska škola u Puli (Manuel ANGELINI)

Nakon što je projekt izgradnje i rekonstrukcije četiri škole u Istri po modelu javno-privatnog partnerstva (JPP) dobio zeleno svjetlo županijskih vijećnika kao i vijećnika gradskih uprava na čijim se područjima planiraju gradnje, ministar obrazovanja Željko Jovanović će u ponedjeljak u Puli potpisati sporazum kojim započinje realizacija projekta pod nazivom "Istarska županija i Grad Poreč - škole".

Izgradit će se nova Medicinska škola u Puli, rekonstruirati i nadograditi Osnovna škole Mate Balote u Bujama te  se na porečkom području izgraditi nova područna škola Finida i nadograditi postojeća područna škola Žbandaj, a uz to će se uz ove škole izgraditi i prateće sportske dvorane. Ukupna vrijednost ovih investicija je 164 milijuna kuna, a radi optimizacije troškova grupirani su u zajednički JPP projekt.

Analizom je utvrđeno da bi ukupni troškovi projekta po modelu JPP trebali biti manji za 13,5 posto u odnosu na klasični model kapitalnih investicija i održavanja objekata. Izračun je baziran na razini 27 godina, od čega je za projektiranje i građenje planiran rok od godinu-dvije, dok se plaćanje naknade privatnom partneru odvija od treće do 27. godine projekta, odnosno kroz 25 godina uporabe objekta. Ukoliko se sve bude odvijalo po planovima, učenici bi u nove školske prostore trebali krenuti s početkom školske godine u rujnu 2016.

Javni partneri će početi plaćati najam u trenutku kada se zgrade počinju koristiti, i to u slučaju Medicinske škole i OŠ Mate Balota iz Buja država sudjeluje s 55 posto, gradovi Pula i Buje s 10 posto, a Županija kao osnivač ovih škola s 35. U slučaju dviju porečkih škola čiji je osnivač Grad Poreč, za Osnovnu školu Finida Ministarstvo će plaćati 49,73 posto, Grad Poreč 39,10 a Županija 11,17. Godišnju naknadu za Područnu školu Žbandaj će plaćati Ministarstvo u omjeru 34,63 posto, Grad Poreč 50,84, a Županija 14,53. (Maša JERIN)

VIŠE O OVOJ TEMI ČITAJTE U TISKANOM IZDANJU.


Podijeli: Facebook Twiter