Istarska razvojna agencija potpisala sporazum vrijedan milijun kuna

Bogata ponuda na ribarnici
Bogata ponuda na ribarnici

Direktor Istarske razvojne agencije dr. sc. Boris Sabatti i ministrica regionalnog razvoja i fondova Europske unije Gabrijela Žalac potpisali su u Šibeniku sporazum o suradnji na izradi Nacionalne razvojne strategije do 2030. godine i provedbi Programa pripreme lokalnih razvojnih projekata prihvatljivih za financiranje iz ESI fondova, u vrijednosti od milijun kuna.

Nacionalna razvojna strategija(NRS) ključni je nacionalni strateški dokument Republike Hrvatske za razdoblje do 2030. godine. U Nacionalnoj razvojnoj strategiji bit će definirana vizija razvoja Hrvatske te glavni razvojni smjerovi i strateški ciljevi. NRS će biti temelj za programiranje Državnog proračuna i izradu programskog okvira za korištenje sredstava fondova Europske unije i drugih međunarodnih izvora (su)financiranja dostupnih Hrvatskoj u razdoblju nakon 2020. godine.

Uloga IDA-e kao regionalnog koordinatora i jednog od ključnih partnera u participativnom procesu izrade NRS-a, prikupljanje je statističkih podataka s područja Istarske županije, izrada analitičkih podloga, definiranje vizije, razvojnih smjerova i strateških ciljeva, organizacija participativnih događaja i konferencija te dizanje svijesti na regionalnoj i lokalnoj razini o važnosti izrade NRS-a.

Također, Istarska razvojna agencija će kroz svoj aktivan doprinos sudjelovati u provedbi programa Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije za pripremu lokalnih razvojnih projekata prihvatljivih za financiranje iz ESI fondova, praćenju provedbe izrade projektno-tehničke dokumentacije te praćenju pribavljanja sredstava za realizaciju pripremljenih projekata.

Potpisivanjem ovog sporazuma osnažena je uloga Istarske razvojne agencije u provođenju politika regionalnog razvoja, kao i administrativni, financijski i materijalni kapaciteti u svrhu što bolje pripreme za iduće financijsko razdoblje i decentralizaciju sustava upravljanja i kontrole korištenja EU fondova. (L. SLIJEPČEVIĆ) 

 


Podijeli: Facebook Twiter