Investitorima se nudi Muzil, Saccorgiana, Hidrobaza, golf igralište u Taru i zabavni park u Lindaru

Isteklo je pravo korištenja fotografije
Isteklo je pravo korištenja fotografije

Agencija za investicije i konkurentnost objavila je novi katalog investicija u energetici, turizmu, industriji, infrastrukturi, socijalnoj skrbi, te u izgradnji luka i uređivanju zemljišta. U katalogu državne agencije nalazi se 46 projekata, od kojih je nekoliko, u sektoru turizma, smješteno u Istarskoj županiji. Dio projekata javnosti je dobro poznat, a neki se, poput turističkog resora na Muzilu, nalaze i u katalogu Centra za konkurentnost 
Hrvatske gospodarske komore.

Dolina suza

U katalogu Agencije za investicije i konkuretnost investicija u pulski Muzil podijeljena je u šest zona. To su zona Marie Louise unutar koje je planirana izgradnja dva hotela s 
maksimalno 750 kreveta i garaža s 200 parkirnih mjesta, dok će sama tvrđava postati vojno-pomorski muzej, zona ?Dolina suza?, planirana za plažni kompleks i uzletište balona, kao i zona ?Utvrda Muzil?, predviđena za izgradnju hotelskog smještaja (kapaciteta 550 kreveta), garaže sa 280 parkirnih mjesta, turističkog naselja 
(kapaciteta 250 kreveta), rezidencijalnog područja i golf igrališta s 18 rupa.

Projekt Muzil, za koji država traži investitore za nekretnine u vlasništvu Republike Hrvatske i grada Pule, obuhvaća još tri zone. 

Sportska Fižela

Riječ je o zoni Fižela, koja je planirana za zabavni centar i jedriličarski klub, te sportsku luku sa 120 vezova. Tu je i zona Smokvica, planirana za rezidencijalni dio i turističku namjenu s dva hotela (maksimalno 950 kreveta), zona stambene gradnje, aquapark, shopping centar s kino dvoranama, te nekoliko garaža s više od 500 parkirnih mjesta. U ovoj je zoni također predviđena izgradnja dviju marina sa 180, odnosno 200 
vezova. Predviđena je i zona Mali Plato, na kojoj je planirana izgradnja kulturno-kongresnog centra i garaže s 200 parkirnih mjesta. 

Turističko naselje u pulskom predjelu Saccorgiana je green-field projekt koji predviđa 
razvoj novog turističkog kompleksa s izgradnjom hotela i kampa, ukupnih smještajnih kapaciteta do 1.910 kreveta, kategorije četiri- pet zvjezdica, te pratećih ugostiteljsko-zabavnih sadržaja. Ukupna površina obuhvata projekta iznosi 26 hektara zemljišta. Vlasnici zemljišta su Republika Hrvatska i Grad Pula. Projekt je u skladu s 
generalnim urbanističkim planom Pule, a za razvoj projekta postoji obveza donošenja Urbanističkog plana uređenja područja Saccorgiana. Pomorsko dobro uz područje obuhvata projekta je utvrđeno te upisano u zemljišne knjige. 
Republika Hrvatska će za razvoj ovog projekta objaviti javni natječaj radi odabira najpovoljnijeg investitora. Ukupna vrijednost projekta procjenjuje se na 80 milijuna eura.

Jedan od projekata za kojeg Agencija za investicije i konkurentnost traži ulagače je i Hidrobaza, bivša vojna nekretnina u Puli od koje se planira načiniti turističko-rekreacijski kompleks. Projekt Hidrobaza uključuje 16,61 hektara zemljišta u turističko-ugostiteljskoj zoni, predviđenoj za izgradnju hotela, turističkog naselja s vilama i kampa. Ukupni 
smještajni kapacitet je 1.200 kreveta, kategorizacije najmanje četiri zvjezdice. 

U općini Tar-Vabriga državna agencija traži investitora u golf igrališta Larun. Predviđena je izgradnja sportsko-rekreacijskih sadržaja - golf igrališta s pratećim i pomoćnim sadržajima koja se u natječaju navode kao golf teren, golf vježbalište, club house, golf akademija, golf servis, komercijalni sadržaji, arheološki park, vodne površine, smještajni kapaciteti 
i maslinik. 

Inspirit Fantasy

U naselju Lindar kod Pazina planirana je izgradnja Inspirit Fantasy Parka vrijednog 37,8 milijuna eura. Radi se o zanimljivom turističkom projektu koji uključuje izgradnju tematskog zabavnog parka na području površine oko 10 hektara u vlasništvu Republike Hrvatske. Predviđeni sadržaji parka temeljeni su na pričama iz istarske, slavenske i europske mitologije. Cilj projekta je stvoriti mjesto u kojem se posjetitelji igraju s mitskim bićima u kojem će svaki posjetitelj imati doživljaj avanture u bajkovitu okruženju. 
Osim zabave, park također ima znanstvenu i obrazovnu dimenziju, jer su osim same igre predviđene predstave, radionice i animacije, kroz koje će biti predstavljena nematerijalna kulturna baština, dok će i građevine biti izvedene u autohtonom stilu.

Agencija za investicije i konkurentnost dva puta godišnje obnavlja svoj investicijski katalog namijenjen ulagačima iz zemlje i inozemstva. Podaci o recentnim ponudama aktualizirani su tijekom prošlog mjeseca. (Dubravko GRAKALIĆ)


Podijeli: Facebook Twiter