I Općina protiv kamenoloma u Gustoj Vali

Isteklo je pravo korištenja fotografije
Isteklo je pravo korištenja fotografije

Jedina točka dnevnog reda tematske sjednice Općinskog vijeća Svetvinčenta, koja je održana u utorak navečer, bila je izgradnja kamenoloma, betonare i asfaltne baze na lokaciji Gusta vala, nedaleko Čabrunića. Vijećnici su usvojili odluku o brisanju industrijske zone Gusta vala iz Prostornog plana uređenja Općine Svetvinčenat i podnošenju zahtjeva za brisanje eksploatacijskog polja Gusta vala iz Prostornog plana Istarske županije.

Općina Svetvinčenat protiv asfaltne baze

U prvom članku navedene odluke se ističe da se "Općinsko vijeće Općine Svetvinčenat protivi asfaltnoj bazi, betonari i kamenolomu Gusta vala". Drugim člankom se definira odustajanje od daljnjih aktivnosti u svezi spornog kamenoloma te se pokreće postupak za brisanje industrijske zone Gusta vala iz općinskog prostornog plana, te istovremeno podnosi zahtjev za brisanje tog eksploatacijskog polja iz županijskog Prostornog plana. U trećem članku je praktički navedena izjava kojom Općinsko vijeće Općine Svetvinčenat prihvaća pokriće dijela nastalih troškova, ukoliko se oni nedvojbeno dokažu, a nastali su zbog zahtjeva za tu intervenciju u Prostornom planu Istarske županije.

Ovom sjednicom i posebice ovakvom odlukom općinske su vlasti potvrdile i realizirale obećanje dano mještanima na dva javna skupa održanim prije nekoliko dana u Čabrunićima i Cukrićima.

Na tim su skupovima mještani oštro prosvjedovali zbog planirane izgradnje ovog kompleksa, a riječ je o kamenolomu pulskog poduzeća Cesta, koji je prostornim planovima smješten na lokaciji između naselja Cukrići i Čabrunići i Istarskog ipsilona, svega 500-tinjak metara udaljenom od prvog naselja, i to uglavnom na privatnim zemljištima.

Spomenimo i to da je sjednica održana samo dan prije javnog izlaganja o studiji utjecaja na okoliš za zahvat "Eksploatacija tehnološko - građevnog kamena na eksploatacijskom polju 'Gusta vala', asfaltne baze i betonare u industrijskoj zoni Gusta vala na području Općine Svetvinčenat".

Na izlaganju, koje je zakazano za srijedu, najavljeni su predstavnici investitora, Cesta d.o.o. iz Pule i predstavnici izrađivača Studije, trgovačkog društva SPP d.o.o. iz Varaždina. Nakana im je prikazati sve tehničko tehnološke elemente projekta, kao i mjere zaštite okoliša koje su definirane Studijom, za koje mještani smatraju da nisu dovoljne, pa se sve to što se u ovom trenutku čini kao prava nemoguća misija.

Rasprava i primjedbe do kraja mjeseca

Javna rasprava o studiji utjecaja na okoliš otvorena je do 30. studenog. Koordinator javne rasprave je Upravni odjel za održivi razvoj Istarske županije, a javna rasprava se provodi u suradnji s Jedinstvenim upravnim odjelom Općine Svetvinčenat. Svi zainteresirani su pozvani da svoja mišljenja, prijedloge i primjedbe na Studiju utjecaja na okoliš upišu u knjige primjedbi koje se nalaze uz izloženu dokumentaciju ili dostave u pisanom obliku, u tijeku roka predviđenog za javnu raspravu, zaključno s 30. studenim, na adresu: Istarska županija, Upravni odjel za održivi razvoj, 52100 Pula, Flanatička 29. Mišljenja, prijedlozi i primjedbe koji ne budu dostavljeni u roku i ne budu čitko napisani neće se uzeti u obzir u pripremi izviješća o javnoj raspravi. (L. SLIJEPČEVIĆ)


Podijeli: Facebook Twiter