Hoće li vojna streljana postati sportska zona?


Na inicijativu građana pulskog Valdebeka za prenamjenu tamošnje vojne streljane u igralište, još je 2004. godine Grad Pula krenuo u izmjene prostornih planova kako bi vojnu površinu zbog sve većeg širenja Kaštijuna prema tom području prenamijenio u zonu sporta i rekreacije. Sam prilaz streljani nesavjesnim građanima služi kao odlagalište otpada.

Grad potvrđuje da je vojna streljana bila predmet razrade Prostornog plana uređenja Grada Pule, ali dodaje da Ministarstvo obrane tada nije smatralo da će ovu površinu napustiti.

Iz gradske uprave dodaju da je odredbama za provođenje plana ipak ostavljena i mogućnost da se, ukoliko se u vrijeme važenja prostornog plana utvrdi da je prestala važnost ovoga područja za obranu RH-a, u njemu može razvijati sportska i rekreativna namjena.

No, zaključuju u Gradu Puli, u ovogodišnjem proračunu osigurano je 1,5 milijun kuna za izgradnju multifunkcionalnog igrališta u Valdebeku i ove godine kreće njegova izgradnja. Stoga je teško očekivati, uz ovogodišnji početak realizacije novog igrališta na Valdebeku, još jednu lokaciju iste namjene. (G. ROJNIĆ, snimio D. MEMEDOVIĆ)

OPŠIRNIJE U TISKANOM IZDANJU


Podijeli: Facebook Twiter