Gradski proračun smanjen za tri posto

Ante Ivančić (J. PREKALJ)
Ante Ivančić (J. PREKALJ)

Na posljednjoj sjednici Gradskoga vijeća Grada Labina donesene su izmjene gradskog proračuna kojima je prihodovna strana proračuna smanjena sa 114,87 na 111,15 milijuna kuna što je manje u odnosu na prvobitni proračun 3,71 milijun kuna ili 3,2 posto. Rashodi poslovanja smanjeni su za 1,2 posto ili 843 tisuće kuna.

Prihodi od imovine smanjeni su za 6,4 posto ili 681 tisuća kuna, a planirano je smanjenje naknade od prostora Termoelektrane Plomin za punih milijun kuna i naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 80 tisuća kuna, uz istovremeno planiranje povećanje prihoda od koncesije za 369 tisuću kuna i prihoda od kamate za 30 tisuća kuna. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi i pristojbi po posebnim propisima uvećani su za 0,8 posto ili 208 tisuća kuna.

Reciklažno dvorište u Ceru

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija smanjeni su za 38,5 posto ili 2,19 milijun kuna. Manja povećanja planiranih donacija se odnose na proračunske korisnike, a preostalo se odnosi na usklađenje s očekivanim do kraja proračunske godine. Smanjena je planirana kapitalna donacija za izgradnju infrastrukture u Ulici Slobode u Labinu u iznosu od dva milijuna kuna i od Komunalnog poduzeća 1. maj za izgradnju reciklažnog dvorišta u Ceru u iznosu od 270 tisuća kuna. Prihodi od kazni, upravnih mjera i ostali prihodi smanjeni su za 31,2 posto odnosno sto tisuća kuna, a odnose se na smanjenje planiranih sredstava od kazni za prekršaje u prometu. Financijski rashodi uvećani su za 31,3 posto ili 316 tisuća kuna, radi povrata neiskorištenih sredstava Ministarstva turizma dobivenih 2015. godine za izradu projektne dokumentacije rekonstrukcije i sanacije velike kupaonice, tople veze i šohta rudarskog kompleksa u iznosu od 302 tisuće kuna.

Prijevoz za sportaše

Subvencije su planirane s minimalnim uvećanjem od 1,1 posto, a odnose se na subvenciju poduzetnika u poduzetničkom inkubatoru. Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna uvećane su za 257 tisuća kuna ili 8,9 posto u odnosu na prvobitan plan. Povećanje ove skupine rashoda u iznosu od 225 tisuće kuna odnosi se na promjenu u kontiranju rashoda kojeg Grad uplaćuje Istarskoj županiji s namjenom povrata kredita za izgradnju Kaštijuna. Naknade građanima i kućanstvima smanjene su za 67 tisuća kuna ili 1,7 posto. Ostali rashodi uvećani su za 74 tisuće kuna ili 1,3 posto. Povećana su sredstva za sufinanciranje Zajednice sportova Grada Labina u dijelu financiranja prijevoza na službena natjecanja i u dijelu financiranja rada stručnih kadrova.

U dvorani ostao prazan samo trgovački prostor

Gotovo svi poslovni prostori u Sportskom centru Franko Mileta već su popunjene. Potvrdio je tu informaciju Dalibor Zupičić, direktor tvrtke Labin 2000, koja upravlja Centrom, na posljednjoj sjednici Gradskog vijeća.

"Iznajmili smo tri od ukupno četiri poslovna prostora. Početkom mjeseca studenog otvorena je teretana, ovog vikenda je otvoren caffe bar, a početkom prosinca je najavljeno otvorenje centra za fizikalnu terapiju. Jedino nismo popunili prostor u kojem je planirana trgovačka djelatnost. Proveli smo natječaj i nije bilo zainteresiranih. Proširit ćemo raspon usluga i uvjeren sam da će se i taj prostor iznajmiti", poručio je direktor Zupičić. (I. AHMIČEVIĆ)


Podijeli: Facebook Twiter