Gradi se sustav odvodnje na potezu od Podmaja do Cerja i Grimalde

Daniel Maurović i Emil Daus na gradilištu kanalizacije na području Grimalde (M. RIMANIĆ)
Daniel Maurović i Emil Daus na gradilištu kanalizacije na području Grimalde (M. RIMANIĆ)

Počela je gradnja sustava za prikupljanje i odvodnje otpadnih voda naselja Podmeja, Cerje i Grimalda, izvijestili su na konferenciji za novinare Daniel Maurović, direktor Istarskog vodozaštitnog sustava (IVS) i Emil Daus, načelnik Općine Cerovlje. Ovdje će se graditi kolektorska mreža duga 2.840 metara, od čega 2.070 metara otpada na gravitacijski vod, a oko 770 metara na tlačni vod s tri crpne stanice, dvije u Podmeji i jedna u Cerju, izvijestio je Maurović.

Tri naselja u jedinstveni sustav

Dodajući kako vrijednost ugovorenih radova na izgradnji kolektorske mreže iznosi 3,1 milijuna kuna. Uskoro će, kaže, započeti postupak javne nabave za gradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, za koji planirana vrijednost nabave iznosi 2,4 milijuna kuna. Uređaj će biti lociran u Podmeji, a projektiran je s nominalnim kapacitetom za 100 ekvivalent stanovnika. Radi se o uređaju klasične tehnologije drugog stupnja pročišćavanja, biološkim postupkom, pojašnjava Maurović. U njemu se otpadna voda obrađuje uz stalnu aeraciju, pri čemu mikroorganizmi pročišćuju vodu. Tako pročišćena voda ispuštat će se u upojno polje, a višak mulja će se u sekundarnoj taložnici naknadno ugušćivati u posebnom spremniku i odvoziti na zbrinjavanje. "Kvaliteta vode bit će u skladu s pravilnikom o graničnim vrijednostima emisije otpadnih voda", kaže Maurović.

Sustav Podmeja-Cerje-Grimalda bit će 12 sustav za prikupljanje i pročišćavanje otpadnih voda u sustavu IVS-a, a ovaj je posebno značajan zbog stoga što se nalazi u trećoj zoni sanitarne zaštite akumulacije Butoniga.

- U studiji iz 2000. godine bila su predviđena tri odvojena sustava s malim uređajima za pročišćavanje, ali je prilikom projektiranja utvrđeno kako je smislenije objediniti sustav i sva tri naselja povezati na jedinstven uređaj za pročišćavanje otpadnih voda, kaže Maurović.

Projekt za kolektorsku mrežu i pročistač izradio je Inženjersko projektni zavod iz Zagreba za 465 tisuća kuna, dok je rješavanje imovinsko pravnih odnosa utrošeno 260 tisuća kuna. Nakon provedene javne nabave izvedba je povjerena Ekspertgradnji iz Buzeta, a nadzor nad izvođenjem radova Učki konzalting iz Pazina.

Na sustav će se priključiti 53 korisnika

- Nakon nedavnog puštanja u rad sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda u Draguću, veseli nas početak gradnje sustava pročišćavanja otpadnih voda na području Mjesnog odbora Grimalda", dodao je Daus. Ovime se, kaže, privodi cilju projekt Istarske županije da sva, pa i najmanja naselja, budu spojena na javni sustav pročišćavanja otpadnih voda. U ovom je slučaju to od velike važnosti jer se radi o području u neposrednoj blizini akumulacije Butoniga iz koje se pitkom vodom napaja popriličan dio Istre. Stoga Daus upućuje zahvalu, ne samo IVS-u, već i svim članovima Upravnog odbora IVS-a koji su svojim odlukama omogućuju da ovakva mala naselja u konfiguracijski zahtjevnom području dobiju kvalitetan sustav zbrinjavanja otpadnih voda. Očekuje se kako će se na sustav Podmeja-Cerje-Grimalda priključiti 53 korisnika, što nije veliki broj za ovakvu investiciju, ali i ljudi u brdovitoj središnjoj Istri zaslužuju kvalitetu života kakvu imaju stanovnici drugih, napučenijih krajeva Istre. (M. RIMANIĆ)


Podijeli: Facebook Twiter