Gradi se kanalizacije u Katunu Trviškom vrijedna19,7 milijuna kuna

Isteklo je pravo korištenja fotografije
Isteklo je pravo korištenja fotografije

Gradilište sustava za prikupljanje i pročišćavanje otpadnih voda Brajkovići - Trviž trenutno je najveće gradilište na Pazinštini, a unatoč vrućinama koje su ih pratili tijekom ovog ljeta graditelji nisu mirovali, već su svoje obaveze na gradilištu izvršavali planiranom dinamikom.

- Trenutno se polažu cijevi u Brajkovićima, a prije toga položen je veći dio cijevi u Katunu Trviškom. Nakon što se to dovrši, polagat će se cijevi u trup glavne ceste koja vodi prema Katunu, kaže pazinski gradonačelnik Renato Krulčić. Dodajući kako će se uskoro 
raspisati natječaj za gradnju pročistača, a sve će, kaže, biti gotovo početkom iduće godine.

Kolekorska mreža od 13 kilometara

- U međuvremenu smo proveli postupak javne nabave i osigurali 415 tisuća kuna za proširenje javne rasvjete. Naime, kako se izvode radovi i polažu cijevi za odvodnju mi u kanale polažemo infrastrukturu za javnu rasvjetu i širokopojasni internet. Uz to proširit će se prometnice, zapravo prilaz ili ulaz Katun u dužini od 150 metra, kaže Krulčič i dodaje kako će se cesta, nasuprot "Ben shopa" proširiti ponajprije zbog velikog broja 
teretnih vozila koja prolaze tim putem prema pogonima koji djeluju na području Katuna i Brajkovića. Nakon toga treba osigurati još 300-tinjak tisuća kuna za zatvoreni sustav odvodnje od Trviža do upojnog bunara kod nogometnog igrališta. Nažalost, ovdje su problem imovinsko pravni odnosi, uz njih problem predstavljaju i potporni zidovi, a i cesta je prilično uska.

- Na području Katuna Trviškog radi se o jednom od, po duljini kolektorske mreže, većih sustava u programu izgradnje IVS-a, kaže Daniel Maurović direktor Istarskog 
vodozaštitnog sustava. Kolektorska mreža proteže se u dužini od gotovo 12,7 kilometara, od čega na gravitacijski vod otpada 11,5 kilometara, a na tlačni, s osam pripadajućih crpnih stanica, 1,2 kilometra. Nakon provedene javne nabave za kolektorsku mrežu, radovi vrijedi 19,7 milijuna kuna, povjereni su društvu Grafist iz Kopra. Sustav za 
prikupljanje i pročišćavanje otpadnih voda Trviža podijeljen je u dva dijela. Prvi obuhvaća gradnju kolektorske mreže koja obuhvaća naselja Brajkovići, Trviž, Katun Trviški, Zovići i Bujići, a drugi obuhvaća gradnju pročistača. Izgradnja sustava financira se iz vlastitih sredstva IVS-a, odnosno od naknade za gradnju ovakvih sustava koja se plaća u cijeni vode za piće u iznosu jedne kune po kubnom metru utrošene vode u Istri.

Zaštita izvorišta pitke vode u Istri

Uz to uređaj koji je projektiran za tisuću ekvivalent stanovnika u prvoj fazi izgradnje, najveći je do sada u programu IVS-a. Naime, prema odluci o zonama sanitarne zaštite izvorišta vode za piće u Istarskoj županiji, područje ovih naselja locirano je u trećoj zoni sanitarne zaštite izvorišta Gradole, koje je po kapacitetu i značaju jedno od najvažnijih izvorišta vodoopskrbe u Istri. Stoga zbrinjavanje otpadnih voda na području Trviža i njegove okolice ima visok prioritet.

- Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda gradit će se podno brda na kojem je smješten Trviž, a kvaliteta izlazne vode bit će u skladu s pravilnikom o graničnim vrijednostima emisije otpadnih voda, odnosno u skladu sa zahtjevom koji je stroži od spomenutog pravilnika, jer je tražena efikasnost pročišćavanja od 98 posto. To znači da na izlazu iz uređaja voda smije imati samo dva posto zaostalog organskog opterećenja i suspendirane tvari u odnosu na ulaznu vodu, pojašnjava Maurović. 

- Gradnja ovakvih sustava ima veliku važnost u ekologiji jer se zbrinjavanjem otpadnih voda u središnjoj Istri zapravo štite izvorišta pitke vode iz kojih se snabdijeva južna Istra, kaže Krulčić. Dodajući kako je važno naglasiti kako se ovaj sustav gradi sredstvima solidarnosti svih gradova i općina, zapravo svih građana Istre, a Grad Pazin 
će kroz ovu investiciju osigurati kvalitetnije uvjete života stanovnicima ovog kraja, jer se usporedno s radovima na sustavu odvodnje, na pojedinim mjestima proširuju nerazvrstane ceste, postavlja se instalacije za javnu rasvjetu i širokopojasni Internet, što će svakako pridonijeti jačaju postojećih, ali i potencijalnih gospodarskih aktivnosti na ovom području. (Mirjan RIMANIĆ)Podijeli: Facebook Twiter