Građani žure uplatiti dopunsko osiguranje

Isteklo je pravo korištenja fotografije
Isteklo je pravo korištenja fotografije

Zbog najave poskupljenja dopunskog zdravstvenog osiguranja HZZO-a, koje će zahvatiti samo nove dopunske osiguranike, u HZZO-u bilježe porast broja sklopljenih polica dopunskog osiguranja. Vijest o poskupljenju police na 89 kuna, tvrde, nije uzrokovala otkazivanje polica u značajnijem broju.

- Iako je primijećen nešto veći broj otkazivanja polica u odnosu na uobičajenu dinamiku, što je posljedica medijskog pritiska, radi se o zanemarivim brojkama. Štoviše, bilježimo porast ugovaranja polica DO-a, osobito putem web-servisa, s obzirom da će osiguranici koji imaju ugovorene važeće police dopunskog zdravstvenog osiguranja HZZO prije eventualnog najavljenog poskupljenja plaćati mjesečnu premiju po sadašnjoj cijeni od 70 kuna do isteka osigurateljnog razdoblja - kažu u HZZO-u.

Ministarstvo zdravlja dalo je HZZO-u službeni nalog za promjenom cijene police DO-a, nakon čega slijedi javna rasprava i donošenje odluke u Upravnom vijeću HZZO-a.

Podizanje cijene police dopunskog osiguranja na "realnu" razinu, reduciranje djelatnosti HZZO-a na osnovno zdravstveno osiguranje i prepuštanje ostalih vrsta zdravstvenog osiguranja tržištu, okosnica su zdravstvene reforme kakvu zagovaraju privatni osiguravatelji. Što se dopunskog osiguranja tiče, država bi trebala dići ruke od dopunskog zdravstvenog osiguravanja građana i određivati okvir i opseg usluga, dok bi tržištu trebalo prepustiti formiranje cijene police, smatraju osiguravatelji. Prema jednom od modela kakav zastupaju privatne osiguravateljske kuće, realna je cijena dopunskog zdravstvenog osiguranja 150 kuna, što je dvostruko više u odnosu na postojeću cijenu police kod HZZO-a, a smatraju da bi trebalo podići i cijenu postojeće participacije za zdravstvene usluge s 20 na 30 posto, te cijenu participacije za pregled u primarnoj zdravstvenoj zaštiti sa sadašnjih 10 na 15 kuna po svakom posjetu i receptu. Ministar Dario Nakić krenuo je tim tragom podižući cijenu police DO-a i najveće participacije na 3.000 kuna, a hoće li nastaviti zdravstvenu politiku voditi onako kako to priželjkuju privatni osiguravatelji, pokazat će se uskoro.

Da od predizbornih obećanja o boljoj i kvalitetnijoj zdravstvenoj usluzi uz jednaku cijenu usluge nije ostalo ništa, osim ministra Nakića, potvrdili su i iz Mosta. (Lj. BRATONJA MARTINOVIĆ )


Podijeli: Facebook Twiter