Građani predložili 125 malih komunalnih akcija 

Mario Kotiga ne propušta susret u Roču (G. ČALIĆ ŠVERKO)
Mario Kotiga ne propušta susret u Roču (G. ČALIĆ ŠVERKO)

Grad Pazin zaprimao je do 1. kolovoza, do isteka roka za prijedloge malih komunalnih akcija u sklopu projekta Pazi(n) proračun ukupno 125 različitih prijedloga iz svih mjesnih odbora. U narednih mjesec dana gradske će službe analizirati svaki pristigli prijedlog vodeći računa o mogućnosti provedbe i potrebnim financijskim sredstvima, a potom će se prijedlozi predstaviti na javnim raspravama koje će se održavati od sredine rujna do sredine listopada u svim mjesnim odborima iz kojih su pristigli prijedlozi. Nakon prezentacije i argumentacije prisutni će građani glasovanjem odlučiti koje će komunalne akcije biti uvrštene u Prijedlog proračuna za 2018. godinu.

Građani će na javnim raspravama izravno glasovati o načinu raspodjele ukupno 605 tisuća kuna iz gradskog proračuna. Od toga je za najveći mjesni odbor, a to je Pazin, predviđeno i najviše sredstava, ukupno 180 tisuća kuna. Radi ravnomjernije distribucije tog iznosa u Pazinu će se održati četiri javne rasprave i to za područje Dršćevke i Centra kojima je namijenjeno po 55 tisuća kuna, te Buraja i Dubravice kojima je namijenjeno po 35 tisuća kuna. Mjesnom odboru Stari Pazin namijenjeno je 75 tisuća kuna, a ostalim mjesnim odborima na području Grada Pazina po 35 tisuća kuna. Ove tekuće godine ukupan iznos sredstava je bio 500 tisuća kuna, s time da su mjesni odbori na raspolaganju imali 35 tisuća kuna, a veći kao što su Pazin i Stari Pazin po 75 tisuća kuna.       

Novac namijenjen malim komunalnim akcijama u sklopu projekta Pazi(n) proračun može se namijeniti za gradnju, uređivanje i održavanje manjih objekata kojima se poboljšava komunalni standard na području mjesnog odbora, ali da ti projekti nisu obuhvaćeni drugim programima. Primjerice manji dijelovi mjesne mreže za priključke, zelene površine, parkovi i dječja igrališta, putovi, sporedne ceste i nogostupi, kulturni, sportski i drugi javni objekti i tomu slično.

U prošlom je ciklusu projekta Pazi(n) proračun na svakoj raspravi u svakom mjesnom odboru izabrana jedna do pet malih komunalnih akcija, ovisno o njihovoj vrijednosti, a među realiziranim akcijama su se našli opremanja dječjih parkova, javnih površina i sportskih terena, postavljanje jednog do dva rasvjetna tijela na javnim površinama, postavljanje novih autobusnih čekaonica, obilježavanje kritičnih pješačkih prijelaza i slične potrebe građana.

(M. RIMANIĆ)


Podijeli: Facebook Twiter