Građani će odvoz otpada plaćati od tri do pet puta skuplje!

Andreja Kolarić Vodopija, Mario Radešić i Damir Ilić (D. B. P.)
Andreja Kolarić Vodopija, Mario Radešić i Damir Ilić (D. B. P.)

"Zbog promjene modela u sustavu gospodarenja otpadom na razini Republike Hrvatske koji više u sklopu županijskih centara za gospodarenje otpadom ne predviđa MBO tehnologiju, sada je izvjesno da će stanovnici Istre najskuplje plaćati odvoz otpada", upozorili su u srijedu na konferenciji za novinare Istarski Laburisti. Tvrde da se sada pokazalo da je predviđena MBO tehnologija zastarjela i nije u skladu s kružnim gospodarstvom na što su i sami upozoravali još prije osam godina, nudeći MCI tehnologiju kojoj je glavna intencija bila potpuna obrada svog komunalnog otpada na način da sve što se unutar sustava obradi, dalje prodaje.

- Prema našim saznanjima, računi na kraju mjeseca građanima Istre bit će i od tri do pet puta skuplji, kada s radom krene novi ŽCGO Kaštijun. U ovom trenutku, klasično zbrinjavanje otpada bez MBO-a, u Istri iznosi 10 eura po toni, dok bi kada krene Kaštijun, cijena mogla iznositi između 100 i 130 eura po toni. No u toj cijeni nije uračunato zbrinjavanje SRF-a, stoga apeliramo na predstavnike osnivača da na vrijeme zaštite građane, ne porukama već konkretnim mjerama te da poduzmu sve što je u njihovoj moći da se rasterete građani koji ne smiju ispaštati zbog promjene okolišnih politika, naglasio je predsjednik Istarskih Laburista Mario Radešić.

- Činjenica je da ovdašnje vlasti nisu prihvaćale alternativna rješenja te je upravo MBO tehnologija predstavljena kao najbolji model. Izgradnjom ŽCGO Kaštijun u koji je dosad uloženo oko 45 milijuna eura za tu zastarjelu tehnologiju, uvelike će se uvećati cijena zbrinjavanja otpada u odnosu na cijenu odlaganja koja je bila do sada, rekao je predsjednik pulske organizacije Damir Ilić.

Smatraju da je potrebno izgraditi potrebnu tehnologiju za završnu fazu korištenja SRF-a u postrojenjima za proizvodnju energije kako građani ne bi morali plaćati ''uslugu'' raznim pogonima za uništenje tog ostatnog dijela iz otpada. Napominju da se uz adekvatnu tehnologiju, može zbrinuti osim 100 tisuća tona komunalnog otpada godišnje i 18 tisuća tona mulja iz pročišćivača u Istri. Napominju da takva situacija može biti i poticaj za izgradnju sortirnica i kompostane na toj lokaciji, kao i na lokacijama pretovarnih stanica.

- Naime, cijena sirovine koja se izdvoji MBO tehnologijom nema tržišnu vrijednost, dok sirovine izdvojene primarnom selekcijom imaju dobru cijenu na tržištu sirovina. Jedino što se nameće pitanje kako motivirati građane da vrše primarnu selekciju svog kućnog otpada i razvrstavaju u pet različitih kanti, a da istovremeno dobivaju visoke račune za odvoz tog istog otpada, istaknuo je Radešić. Andreja Kolarić Vodopija upozorila je da građani ne smiju biti dovedeni pred gotov čin i u slučaju izgradnje trećeg bloka Plomina C, za što će nova Vlada ipak inzistirati na korištenju ugljena kao energenta.

- Želimo vjerovati da vodstvo Županije neće prihvatiti nametnutu odluku Vlade zbog navodnih 200 radnih mjesta (mari kultura, vojni aerodrom …) u zamjenu za isto toliko oboljelih zbog zagađenja, a nakon toga skupa sa građanima prozivati tu istu Vladu, zaključila je Kolarić Vodopija. (D. BAŠIĆ-PALKOVIĆ)


Podijeli: Facebook Twiter