Grad Zagreb utrošio stotine milijuna bez evidencije

Isteklo je pravo korištenja fotografije
Isteklo je pravo korištenja fotografije

Uredi Grada Zagreba nisu u poslovnim knjigama koncem 2010. godine evidentirali i iskazali rashode u iznosu od 402.855.933 kune, a prošle je godine Grad Zagreb utrošio na gradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture više od 27 milijuna kuna, iako u gradskom proračunu nisu planirana sredstva za te namjene. Ti se podaci navode u odgovoru što ga je Ministarstvo financija - Uprava za financijsko upravljanje, unutarnju reviziju i nadzor, Sektor za proračunski nadzor i nadzor koncesija 18. ožujka poslalo Gradu Zagrebu, konkretno gradonačelniku Milanu Bandiću.

Prilikom izgradnje fontana kod Nacionalne i sveučilišne knjižnice Grad Zagreb je preuzeo obveze po sklopljenom Ugovoru u iznosu od 18.482.415 kuna, bez PDV-a, "a da u proračunu nije imao osigurana sredstava za navedenu namjenu", navodi se u dokumentu. Ugovor je 20. ožujka 2012. potpisao gradonačelnik Bandić.

Financijski najzamašniji dio dokumenta Ministarstva financija, koji su sastavile tri stručne osobe iz Ministarstva, a u konačnici potpisao pomoćnik ministra financija Branko Šegon, odnosi se na neevidentirane i neiskazane rashode. Uvidom u poslovne knjige gradskih ureda utvrđeno je da na dan 31. prosinca 2010. nisu evidentirani i iskazani rashodi veći od 400 milijuna kuna. Ministarstvo financija navodi da se u većini slučajeva radi o računima i dokumentima koje su ispostavili Zagrebački holding d.o.o. i Zagrebačke otpadne vode d.o.o. kao koncesionar, a u vezi s neizvršavanjem obveza od strane Zagrebačkog holdinga. (T. PONOŠ/NL)


Podijeli: Facebook Twiter