Grad kupuje zemljište za prometnicu do Tivolija


Grad Pula kupuje zemljište na Velom Vrhu, koje se nalazi unutar obuhvata planirane buduće prometnice – odvojak ulice Tivoli, koja je predviđena Programom gradnje objekata i uređenja komunalne infrastrukture za 2016. godinu. Grad zemljište kupuje po cijeni od 50 eura za četvorni metar, odnosno ukupno će zemljište platiti 23.450 eura, a za projekt buduće prometnice već je ishodovana lokacijska dozvola. Riječ je o budućoj prometnici kojom bi se povezao Sportski centar Tivoli, što je preduvjet za daljnje uređenje područja Tivolija. (G. R.)


Podijeli: Facebook Twiter