Grad će platiti Pučkom učilištu dva izgubljena sudska spora

Spomen dom u kojem POU koristi prostor (Dejan ŠTIFANIĆ)
Spomen dom u kojem POU koristi prostor (Dejan ŠTIFANIĆ)

Grad Pazin morat će iz svog proračuna platiti oko dva milijuna kuna po presudama u sudskim sporovima koje je nekadašnja ravnateljica Pučkog otvorenog učilišta u Pazinu Sonja Matijašić vodila protiv Ester Čekada djelatnice Osnovne glazbene škole, tada u sastavu POU u Pazinu i glumca Tarika Filipovića. Koliki je stvaran iznos tih dugovanja Zoran Sloković, predstojnik Ureda Grada, nije mogao preciznije odgovoriti na pitanje vijećnika Renata Kalaca, postavljeno na nedavnoj sjednici pazinskog gradskog vijeća. Budući da su neke od tih presuda nepravomoćne Sloković ih nije želio komentirati. Dodajući kako je procjena od gotovo dva milijuna kuna koju je iznio Kalac "skoro pa točna".    

Žalbe u tijeku

Renata Kalca zanimalo je koliki su stvarni troškovi i gubici Pučkog otvorenog učilišta u Pazinu stvoreni nerazumnim sudskim sporovima i postupcima protiv biše djelatnice glazbene škole, zbog  nezakonitog otkazivanja njenog ugovor o radu, te protiv glumca Tarika Filipovića zbog štete od požara u Velikoj koncertnoj dvorani Spomen doma. Kalca zanima koliko će se isplatiti odvjetnicima tužitelja i tuženika, koliki su troškovi sudskog postupka, koliko će se platiti po presudama, koliki je iznos kamata po odštetnim zahtjevima, te koliki su ostali troškovi u ova dva procesa, koje će morati platiti POU, odnosno Grad Pazin kao osnivač ove ustanove. Kalac je podsjetio kako je na sjednici gradskog Vijeća održanoj 16. srpnja 2015. bez nazočnosti javnosti, bilo rečeno da će se presuda u sporu protiv Tarika Filipović donijeti koncem srpnja. Nažalost, povratna informacija vijećnicima nije proslijeđena, a prema nekim informacijama POU će odvjetnicima Tarika Filipovića isplatiti gotovo milijun kuna. Spoji li se s ovime iznos koji je POU morao isplatiti bivšoj djelatnici Osnovne glazbene škole, dolazimo do dva milijuna kuna, rekao je Kalac, dodajući: "Budući da je grad Pazin osnivač POU, zanima me koliki su svi stvarni troškovi i koliki su gubici POU?"

Sloković je potvrdio Kalčevu procjenu dodajući kako su obije strane uložile žalbe, pa konačni iznos ovisi o sudskoj odluci. Budući da su presude još uvijek nepravomoćne odvjetnici čine sve da se iznosi smanje, pojasnio je Sloković. Grad Pazin, kao osnivač, odgovara za ove dugove koji su potencijalno veliki teret na samo za Učilište već i za gradski proračun. "Slažem se da je do toga došlo zbog neracionalno vođenih postupaka. Međutim, sada se nalazimo u situaciji u kojoj moramo pokušati ublažiti štetu. Nažalost ne možemo se vratiti i povući neke odluke koje je tada trebala donijeti uprava Spomen doma", zaključio je Sloković.

Naime, Pučko otvoreno učilište bilo je dužno podmiriti 729 tisuća kuna troškova, zbog nezakonitog izvanrednog otkaza ugovora o radu bivšoj voditeljici Osnovne glazbene škole Ester Čekada, koja je u listopadu 2001. dobila otkaz. Nakon otkaza pokrenula je spor i temeljem sudske presude s početka 2007. godine POU-u je naloženo da je primi natrag na posao i nadoknadi troškove u spomenutom iznosu.

Požar u Spomen domu

U srpnju 2004. za vrijeme predstave "Magic act show", u kojoj su igrali Tarik Filipović i Rene Bitorajac, došlo je do požara koji je prilično oštetio opremu pozornice Velike koncertne dvorane Spomen doma. Nakon utvrđivanja štete POU je podnijelo tužbu za naknadu štete protiv Filipovića, Bitorajca i Tomislava Kašljevića, suvlasnika Agencije za marketing, promidžbu i produkciju F.B.I. iz Zagreba kojoj je Učilište iznajmilo dvoranu za održavanje spomenute predstave. Međutim i u tom je sporu POU "ostalo kratkih rukava" pa će, kako za sada stvari stoje Grad Pazin, morati posegnuti u proračun da bi podmirio dugovanja zbog izgubljenih sudskih sporova protiv Ester Čekada i Tarika Filipovića. (M. RIMANIĆ)


Podijeli: Facebook Twiter