Funtanjanski grb neispravan

Isteklo je pravo korištenja fotografije
Isteklo je pravo korištenja fotografije

Grb s dva lava na žutoj podlozi, koji Opcina Funtana trenutno koristi, nije sacinjen u skladu s pravilima heraldike pa ce opcinska uprava pribaviti nekoliko likovnih rješenja za novi da bi vijecnici mogli odabrati, moglo se cuti ovih dana na sjednici.

Inace je opcinska uprava pred nekoliko mjeseci, prema smjernicama Državnog arhiva, vlastitim snagama izradila prijedlog novog grba. Skicu su cinili izvor i dvije ruke, što evocira slogan "Na izvorima prijateljstva". Iako heraldicki ispravan, prijedlog tada nije naišao na odobravanje vijecnika - primjedbi je bilo i na likovnu izvedbu i na cinjenicu da je za opcinski grb upotrijebljen moto turisticke zajednice. Vijecnici su smatrali da izvor treba zadržati kao temelj buduceg grba, no da dvije ruke treba izbaciti.

"Moj je dojam da se u prvom navratu grbu pomalo neozbiljno pristupilo. Napokon, rijec je o našem simbolu na duge staze. Trebalo je konzultirati strucnjake i tvrtke koje se time bave", kazala je u telefonskom razgovoru vijecnica oporbe Ivana Prekalj (IDS), koja je temu i nacela ovih dana na vijecu.

Opcina trenutno koristi neformalni grb, kojim se otprije služe i ovdašnji klubovi i TZ. Preslikan je s Kaštela, a pripadao je obitelji Borisi. Problem je u tome što ga je nemoguce heraldicki opisati, ali i u tome što se obiteljski grbovi ne smiju koristiti kao podloga za opcinski.


Podijeli: Facebook Twiter