Fažani olakšano stupanje u posjed prometnica

Dio Ulice Matije Vlačića je rekonstruiran, a drugi dio stoji zbog neriješenih odnosa (Z. STRAHINJA)
Dio Ulice Matije Vlačića je rekonstruiran, a drugi dio stoji zbog neriješenih odnosa (Z. STRAHINJA)

Odluku o nerazvrstanim cestama, kojim se uređuje korištenje, upravljanje, održavanje, građenje, zaštita i drugo na takvim površinama, donijeli su jednoglasno na posljednjoj sjednici u ovoj godini vijećnici Općine Fažana. Iza naizgled općenite odluke zapravo se nalazi dokument koji Općini olakšava mogućnost da dođe u posjed svih cesta koje nisu državne, županijske, lokalne, a što bi trebalo olakšati i javne zahvate koje često priječe neriješeni imovinskopravni odnosi.

Katastar je tek polovica postupka

Uostalom, u odluci se i navodi da je "nerazvrstana cesta javno dobro u općoj upotrebi i vlasništvu Općine Fažana", mada to još nije tako sa svim cestama koje se nalaze u dokumentu. A njihov se popis, ako su općinari na neku od ulica ili prometnica zaboravili, može i dopunjavati, naveo je Daniel Vuković iz pulske Geogrupe koji je dokument predstavio vijećnicima.

- Ova se odluka donosi da bi se Općina uspjela uknjižiti na parcele koje nisu u njenom vlasništvu, a to je i u skladu sa Zakonom o cestama, rekao je Vuković. Objasnio je da je, da bi se postupak proveo do kraja, potrebno bilo donijeti ovakav dokument, a postupak se dalje vodi u katastru i na sudu. Vijećnik IDS-a Ivan Marčeta pitao je znači li odluka o nerazvrstanim prometnicama da se Općina može upisati na čestice u privatnom vlasništvu u funkciji prometnice bez dogovora sa vlasnikom.

- Ne! Ali Općinu ipak stavlja donekle u bolju situaciju prilikom pregovora. Prije upisa u zemljišne knjige ide se u pregovore između vlasnika i Općine. Katastar je tek pola postupka, a odlukom na sudu postupak završava, rekao je Vuković. Kako su komentirali vijećnici, ovakva bi odluka trebala prisiliti jednog od suvlasnika da pristane na sklapanje dogovora Općine s drugim suvlasnicima. Zbog neriješenih imovinskih odnosa mnogi su infrastrukturni projekti u Fažani, radi li se o gradnji prometnice, samo asfaltiranju ili izgradnji odvodnje u trupu ceste, bili godinama na čekanju, a neki od njih ni do danas nisu realizirani.

Nulta pretpostavka za izradu elaborata

Marčeta je, na informaciju da je Zakon o cestama donesen još 2011. godine, pitao zašto Općina nije i ranije iskoristila tu mogućnost umjesto da je trošila sredstva na pregovore i sudske postupke izvlaštenja.

- Prema mojim saznanjima, u Istarskoj županiji tek se posljednjih šest mjeseci primjenjuje ta mogućnost iz zakona. Sud u Puli nije donio još nijednu uknjižbu općina, ali su uvedeni neki elaborati u katastar. Ova je odluka nulta pretpostavka za izradu elaborata, rekao je Vuković.

Naveo je i da je ona preduvjet za apliciranje na fondove Europske unije za gradnju cesta i slično, pri čemu se strogo gleda na riješene vlasničke odnose i slično.

Koje su to nerazvrstane ceste može se pogledati i na Gisportalu Geogrupe, gdje je moguće pregledavati i prostornoplanske dokumente Fažane, katastarske podloge i slično. (Z. STRAHINJA)


Podijeli: Facebook Twiter