Ekonerg treba doraditi studiju o Plominu 3

Isteklo je pravo korištenja fotografije
Isteklo je pravo korištenja fotografije

Zagrebacki Ekonerg treba doraditi Studiju utjecaja na okoliš (SUO) o izgradnji TE Plomin 3 na ugljen, i to prije negoli bude upucena na javnu raspravu, odlucilo je strucno povjerenstvo za ovaj strateški državni projekt na današnjem  zasjedanju u Plomin Luci. Premijerno razmatrajuci taj dokument, savjetodavno tijelo od 12 clanova koje je imenovao resorni ministar Branko Bacic najznacajnije je primjedbe uputilo vezano uz ocuvanje ljudskog zdravlja te kvalitete zraka, zahtijevajuci korištenje najnovijih podataka uz sagledavanje ostalih izvora emisija na tom podrucju.

Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uredenja i graditeljstva (MZOPUG) zatražit ce, zakljuceno je, i tumacenja nadležnih institucija o prostornoplanskoj dokumentaciji te ostalim strateškim dokumentima vezanim uz gradnju bloka snage 500 megavata, zamjenskog za cetiri puta slabiju TE Plomin 1 koja se gasi za cetiri godine. Javna rasprava o SUO-u za ovaj projekt Hrvatske elektroprivrede, vrijedan oko 800 milijuna eura, održat ce se u Labinu i Kršanu, a termin ce odrediti nadležno ministarstvo.

Goranka Radovic iz Uprave za prostorno uredenje MZOPUG-a porucila je da - premda županijski prostorni plan kao energent plominske "trojke" imperativno odreduje plin - nijednim višim dokumentom, Vlade ili Sabora RH, nije izrijekom utvrdeno da ce ona raditi na ugljen. Ostaje, dakle, pitanje tog nesklada, baš kao i ono o snazi koju krovni prostornoplanski županijski dokument ogranicava na 335 megavata, što odgovara jacini sadašnja dva bloka.

- Za vidjeti je hoce li se problem energenta riješiti na neki drugi nacin, zakljucila je Radovic. "Ta ce se tema ocito potencirati pa bi ova studija trebala obuhvatiti usporedbe i analize primjene ugljena, odnosno plina", složio se predsjednik povjerenstva Nenad Mikulic iz Uprave za procjenu okoliša i industrijsko onecišcenje MZOPUG-a.

Josip Zidaric, procelnik županijskog Odjela za održivi razvoj, objasnio je da su podlogu za ogranicavanje snage elektrana kroz regionalni PP pronašli u Programu prostornog uredenja RH. "Njime TE Plomin nije predviden za rekonstrukciju i proširenje, vec se samo spominje dovršetak izgradnje", dodao je.

- Iako smo HEP-u ukazivali na neuskladenost projekta s prostornim planovima Županije i lokalnih zajednica, izostao je odgovor. Zabrinjava me, k tome, da ce se 30 posto šljake ipak odlagati na deponiju uz elektranu. Inzistirat cemo da se sav nusprodukt, a ne samo dio, odvozi brodovima s novog doka jer je neprihvatljivo, bez obzira na manje radioaktivan ugljen, širenje cestica pepela s deponija prema naseljima, rekao je gradonacelnik Labina Tulio Demetlika.

Založio se i da studija predvidi zbirni utjecaj na okoliš potencijalnih zagadivaca s obzirom na to da na Labinštini, uz dvije plominske elektrane, proizvode i cementara Holcim, vapnara I.T.V. te Rockwoolova tvornica kamene vune. Cule su se i opaske da studija ne obraduje utjecaj termoelektrane na zdravlje, odnosno pojavu bolesti vezanih uz onecišcenja koja potjecu od elektroenergetskog objekta. Spomenuta je potreba izrada posebne studije utjecaja na zdravlje.

Marijan Krešic iz MZOPUG-a napomenuo je da dokument treba obavezati na mjerenja emisija ne samo sumpornih i dušicnih oksida i cestica, vec i teških metala te ostalih onecišcujucih tvari tijekom probnog rada. SUO je predstavio Vladimir Jelavic, predstavnik Ekonerga, izmedu ostalog ocijenivši da ce uz zamjenski blok porasti kvaliteta zraka zahvaljujuci korištenju najmodernijih tehnika, odnosno tzv. ciste tehnologije ugljena.


Podijeli: Facebook Twiter