Državna revizija potvrdila odgovorno poslovanje Grada

(M. MIJOŠEK)
(M. MIJOŠEK)

Nakon objavljene financijske revizije Grada Pule za 2015. godinu kojom su obuhvaćeni financijski izvještaji i cjelokupno poslovanje, Državni ured za reviziju ponovno je Gradu Puli dodijelio bezuvjetno mišljenje. Prema mišljenju Državnog ureda za reviziju, u skladu s prihvaćenim okvirom financijskog izvješćivanja, financijski izvještaji u svim značajnim odrednicama objektivno iskazuju rezultate poslovanja te stanje imovine i obveza, a revizijom nisu utvrđene nikakve nepravilnosti ni propusti vezani uz usklađenost poslovanja sa zakonima i drugim propisima.

Nije bilo nepravilnosti

- Bezuvjetnim mišljenjem Državnog ureda za reviziju još je jednom potvrđena naša posvećenost i odgovornost prema gradskim financijama. Sama činjenica da nije bilo propusta i nikakvih nepravilnosti u financijskom poslovanju, dovoljno govori o našem opredjeljenju i načinu na koji vodimo ovaj grad. Sve nužne mjere koje smo lani bili primorani donijeti kako bi održali stabilnost javnih financija i kako bi mogli građanima nastaviti pružiti visoku razinu usluge, pokazali su se ispravnima, komentirao je nalaz pulski gradonačelnik Boris Miletić.

- Pula je često grad primjer ostalim gradovima po mnogočemu i to redovito potvrđuju nezavisna istraživanja poput GONG-a koje Pulu svrstava pri samom vrhu kada je riječ o transparentnosti rada ili Ministarstva financija koje je Pulu smjestilo među najefikasnije gradske uprave u Hrvatskoj po pitanju troškova poslovanja. To su priznanja kojima se ponosimo i iznova nastojimo biti još bolji i efikasniji, zaključio je Miletić.

U nalazu je istaknuto kako su proračun, odluka o izvršavanju proračuna, izmjene i dopune proračuna te zaključak o preraspodijeli sredstava donese u skladu s propisima te kako su sastavljeni svi propisani financijski izvještaji i dostavljeni nadležnim institucijama u propisanim rokovima.

Učinkovitost korištenja sredstava

Date su određenje preporuke koje je Grad prihvatio i koje će provesti, a odnose se na nastavak ažuriranja registra imovine, knjigovodstvenu evidenciju te konačan obračun temeljem ugovora o subvenciji javnog gradskog prijevoza. Ciljevi i područja revizije bili su utvrditi istinitost i vjerodostojnost financijskih izvještaja te analizirati ostvarenje prihoda i primitaka te rashoda i izdataka u skladu s planom. Nadalje, revizija je provjerila usklađenost poslovanja sa zakonima kao i učinkovitost korištenja sredstava i druge aktivnosti vezan uz poslovanje Grada. Postupci revizije provedeni su od 16. ožujka do 19. kolovoza ove godine, a revizija je obavljena na način i prema postupcima utvrđenim okvirom revizijskih standarda Međunarodne organizacije vrhovnih revizijskih institucija i Kodeksom profesionalne etike državnih revizora. (G. ROJNIĆ)


Podijeli: Facebook Twiter