Dodatak postao sastavni dio mirovine

Isteklo je pravo korištenja fotografije
Isteklo je pravo korištenja fotografije

Umirovljenici koji su do sada kao zasebno primanje dobivali dodatak na mirovinu od pocetka 2012. taj ce dodatak primati kao sastavni dio mirovine, predvidaju dopune Zakona o mirovinskom osiguranju i Zakona o dodatku na mirovine koje na snagu stupaju s 1. sijecnja 2012.

Dopunama dvaju mirovinskih zakona utvrdeno je da se dodatak na mirovinu, na koji pravo imaju umirovljenici koji su mirovinu ostvarili 1999. i kasnije, a koja iznosi od 4 do 27 posto pripadajuce mirovine, od pocetka iduce godine postaje sastavni dio mirovine. Po podatcima iz srpnja 2011. godine, pravo na dodatak na mirovinu imalo je oko 300.000 korisnika, a prosjecan je iznos dodatka bio oko 351 kunu mjesecno.

Uz ta dva zakona, na snagu s pocetkom godine stupaju i izmjene i dopune Zakona o sudskim pristojbama, Zakona o hrvatskom državljanstvu, kao i novi zakoni o strancima te o zaštiti od svjetlosnog onecišcenja, itd.

Gradani ce s pocetkom 2012. placati i neke nove sudske pristojbe, a za neke ce trebati dati puno više novca.

Medu novim sudskim pristojbama su i one za e-podneske kojima se traži upis u EOP zemljišne knjige, a iznosit ce 30 kuna, što je iznos koji ce se ubuduce placati i za ispise iz baze zemljišnoknjižnih podataka izdane na zahtjev stranke, itd. Uvode se i sudske pristojbe na neke procesne radnje. Zakon kaže i da ce ubuduce prisilnu naplatu sudskih pristojbi provoditi Fina, umjesto Porezne uprave.

S pocetkom Nove godine stranci ce hrvatsko državljanstvo moci steci ako u Hrvatskoj naprekidno borave osam, a ne više pet godina. Uz dosadašnje poznavanje hrvatskog jezika i latinicnog pisma, traži se i poznavanje hrvatske kulture i društvenog uredenja.

S prvim danom Nove godine na snagu ce stupiti i Zakon o zaštiti od svjetlosnog onecišcenja, a kojim se uz ostalo zabranjuje korištenje javne rasvjete koja raspršuje svjetlo iznad horizonta u postotcima vecim od propisanih granicnih vrijednosti.Takoder je njime zabranjeno, postavljanje svjetiljki koje izvana rasvjetljavaju zašticeni prostor više od dopuštenih vrijednosti, kao i rasvjetljavanje prometnica na nacin da se svjetlo raspršuje u okoliš iznad propisanih dopuštenih standarda te rasvjetljavanje oglasnih površina uz prometnice nenaseljenih podrucja.


Podijeli: Facebook Twiter