Dječje igralište umjesto gradskog parkirališta

Isteklo je pravo korištenja fotografije
Isteklo je pravo korištenja fotografije

Nakon prvog čitanja pazinskog proračuna za 2018. godinu, u planiranom iznosu raspoloživih sredstava od 83,5 milijuna kuna, amandmanima koje su uložili gradonačelnik Renato Krulčić i vijećnici SDP-a na pojedinim je stavkama došlo do preraspodjele sredstava. Prema Krulčićevom prijedlogu briše se iznos od 86 tisuća kuna za sufinanciranje otplate kredita Županijske bolnice Pule, budući da u skladu s dinamikom izgradnje i opremanja bolnice otplata počinje tek u 2019. godini.

MIK se neće održati u Pazinu

Za taj će se iznos povećati sljedeće pozicije: unutar pozicije Dječji vrtić Olga Ban Pazin povećava se iznos od 30,9 tisuća kuna za 50 posto plaće logopeda, unutar glave Osnovna škola Grad Pazin povećava se iznos od 33,75 tisuća kuna za pola plaće logopeda dok će se ostatak plaće, kao i kod ranije zaposlenog logopeda podmirivati općine Pazinštine, Unutar stavke Ureda Grada povećava se iznos od 21,35 tisuća kuna za tekuće donacije udrugama za sudjelovanje u proslavi Dana Grada, naime predviđa proslava u povodu obilježavanje osnutka Limene glazbe Pazin 1908. godine te njezinog ponovnog okupljanja i neprekidnog rada od 1948. U skladu sa zahtjevom Doma za starije osobe Novigrad, pristiglom nakon prvog čitanja proračuna, iznos sufinanciranja smanjuje se za pet tisuća kuna, a za taj se iznos povećava sufinanciranje djelatnosti Dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda Pula. U Uredu Grada briše se pozicija MIK 2018. budući da je nakon prvog čitanja proračuna odlučeno da se festival neće održati u Pazinu, pa će se od planiranog iznosa od 37 tisuća kuna za naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela rasporediti 8,35 tisuća kuna, za izložbu fotografija povodom obilježavanja Dana Grada 15 tisuća kuna, za donacije udrugama za sudjelovanje u proslavi Dana Grada 8,65 tisuća kuna.

Novac za još jednog logopeda

Rashodi za prigodno obilježavanje Rujanskih svečanosti povećavaju se za pet kuna budući da se 2018. godini obilježava 75. godišnjica donošenja Pazinskih odluka.

Amandmanima predloženim od Kluba vijećnika SDP-a u pazinskom gradskom Vijeću 20 tisuća kuna planirano je za izmjene Provedbenog urbanističkog plana Dršćevka 2, kako bi se aktualnim planom predviđeno parkiralište novim predvidjelo kao dječje igralište. No, nije prihvaćeno da se 10 tisuća kuna dodijeli portalu iPazin prije utvrđenja potreba za uslugama, odnosno nije moguće u proračun unijeti određenog dobavljača prije prethodno utvrđene potrebe za određenom uslugom na temelju koje se ispostavlja narudžbenica za tu uslugu, odnosno sklapa ugovor. Prihvaćen je SDP-ov prijedlog da se Rujanske svečanosti iznos poveća za pet tisuća kuna, da se financira zapošljavanje još jednog logopeda, te da se predvide sredstva za obilježavanje jubileja Limene glazbe Pazin. (Mirjan RIMANIĆ)


Podijeli: Facebook Twiter