DIP pogriješio oko Glavaša

Isteklo je pravo korištenja fotografije
Isteklo je pravo korištenja fotografije

Ocitovanje Državnog izbornog povjerenstva (DIP) na upit HDSSB-a prema kojem Branimir Glavaš može biti nositelj njegove liste, ali ne i kandidat na listi na predstojecim parlamentarnim izborima, ne osigurava zaštitu temeljnih vrednota hrvatske ustavne države i otvara ustavnopravno neprihvatljivu mogucnost, stajalište je Ustavnog suda.

U današnjem priopcenju Ustavni sud takoder istice i da odgovornost za pravne posljedice ustavnopravno neprihvatljivih odluka snose njihovi donositelji.

U obrazloženju Ustavni sud istice da se u "sudionike izbornog procesa" nedvojbeno moraju uvrstiti i nositelji kandidacijskih lista u smislu Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor. Neovisno o cinjenici što "nositelj liste" ne mora biti kandidat na listi, njegovo je sudioništvo u izbornom procesu, izravno i neposredno: jedino se njegovo ime pojavljuje na glasackom listicu na dan izbora.

U tom je smislu takoder nedvojbeno da - s aspekta utjecaja na birace i cjelokupni izborni proces - nositelj liste ima i pravno i fakticki jacu poziciju od samih kandidata na dan izbora, jer se imena kandidata - za razliku od imena nositelja liste - ne pojavljuju na glasackim listicima, stajalište je Ustavnog suda.

Smatra i da su izborni postupci uvijek najvažniji test privrženosti istinskoj politickoj demokraciji koja je utjelovljena u Ustavu RH, a rijec je o integriranom sustavu za zaštitu ljudskog dostojanstva u kojemu kljucnu ulogu imaju demokracija i vladavina prava.

"Logika izbornog procesa mora biti istovjetna toj ustavnoj logici. Ona mora voditi sva nadležna tijela u pronalaženju puta do pojedinacnih rješenja u svakom konkretnom slucaju", istice se u priopcenju Ustavnog suda i dodaje da istodobno, ona mora voditi i sve sudionike izbornog procesa u donošenju njihovih autonomnih odluka vezanih uz pojedine izborne radnje.

Ustavni sud dužan je pravodobno upozoriti sva tijela za provedbu izbora i sve sudionike izbornog procesa na neposrednu odgovornost za odluke koje donose. Tako, primjerice, iz cinjenice da "Zakon o izborima ne sadrži nikakve pretpostavke ili ogranicenja te zabrane u odnosu na odredivanje nositelja liste vec je to slobodno pravo politickih stranaka" ne proizlazi automatski da te "pretpostavke", "ogranicenja" ili "zabrane" ne bi mogle biti inherentne objektivnom poretku vrijednosti zapisanom u Ustavu Republike Hrvatske, smatra Ustavni sud.

Ne prejudicirajuci svoje odluke u mnogobrojnim cinjenicno raznovrsnim konkretnim izbornim sporovima ili konkretnim postupcima nadzora nad ustavnošcu i zakonitošcu izbora, Ustavni sud drži da je time ispunio svoju ustavnu zadacu pravodobnog podsjecanja na smjer koji moraju slijediti sva tijela za provedbu izbora i svi sudionici izbornog procesa.

Ustavni sud time je odgovorio na temeljne zahtjeve predvidljivosti i pravne izvjesnosti u konkretnoj neizvjesnoj pravnoj situaciji, stoji, medu ostalim, u priopcenju Ustavnog suda koje je potpisala predsjednica suda Jasna Omejec.

Predsjednik Hrvatskog demokratskog saveza Slavonije i Baranje (HDSSB) Vladimir Šišljagic zatražio je u utorak od Državnog izbornog povjerenstva da odgovori može li Branimir Glavaš, u skladu sa zakonskim propisima i Ustavom, na parlamentarnim izborima iskoristiti pasivno biracko pravo kao nositelj izbornih lista HDSSB-a, kao kandidat na izbornoj listi ili kao nositelj i kandidat izborne liste.

Od DIP-a je zatražena informacija postoje li ikakve zapreke da Glavaš, pravomocno osuden na bezuvjetnu zatvorsku kaznu dužu od šest mjeseci, koju izdržava u drugoj državi, bude istaknut za nositelja stranacke liste na parlamentarnim izborima.

Državno izborno povjerenstvo (DIP) objavilo je u cetvrtak da Branimir Glavaš može biti nositelj liste HDSSB-a, ali ne i kandidat na listi na predstojecim parlamentarnim izborima. "Branimir Glavaš ne bi mogao biti iskljucen od mogucnosti da bude odreden za nositelja liste na temelju odluke politicke stranke koja je poslala upit", stoji u mišljenju DIP-a koje je potpisao predsjednik Branko Hrvatin.


Podijeli: Facebook Twiter