Deset službenika "na raspolaganju"

Isteklo je pravo korištenja fotografije
Isteklo je pravo korištenja fotografije

Na posljednjoj sjednici Gradskog vijeca Grada Pule donesena je odluka o ustrojstvu i djelokrugu gradskih upravnih tijela, kojom je oformljeno pet upravnih odjela i dvije službe. Posebnom odlukom gradonacelnika Borisa Miletica ovlašteni su službenici koji do imenovanja putem javnog natjecaja obavljaju poslove iz djelokruga procelnika upravnih tijela. Kako se navodi u gradskom priopcenju, sukladno pristiglim zahtjevima za umirovljenje od strane 15 djelatnika Gradske uprave, s tim ce djelatnicima doci do sporazumnog raskida radnog odnosa, a njihova se radna mjesta ukidaju.

Zbog potrebe za što ucinkovitijom i ekonomicnijom Gradskom upravom, novim pravilnicima predvidaju se 173 radna mjesta za službenike i namještenike Grada. Buduci da donošenjem pravilnika o unutarnjem redu deset službenika ne može biti rasporedeno na slobodna radna mjesta za koje ispunjavaju strucne i druge uvjete, isti ce biti stavljeni, kako piše, na raspolaganje. Oni, pojašnjava se u priopcenju, ostvaruju pravo na placu kao i ostala radna prava, a za vrijeme trajanja raspolaganja za njih ce se pokušati iznaci odgovarajuca radna mjesta u okviru njihove strucne spreme, i to u drugim upravnim tijelima iste ili druge lokalne jedinice. Radno mjesto tražit ce im se u ustanovama ili drugoj pravnoj osobi, ciji je vlasnik ili osnivac lokalna jedinica.

Rok na koji se službenici stavljaju na raspolaganje utvrden je opcim propisima o radu, a njegovo trajanje ovisi o dužini neprekidnog radnog staža u upravnim tijelima Grada Pule te se krece izmedu dva tjedna i cetiri mjeseca. No, ono što u priopcenju ne piše jest što ce se s tim djelatnicima dogoditi ukoliko im se ne pronade odgovarajuce radno mjesto u tom vremenskom roku.


Podijeli: Facebook Twiter