Deficitarnima pomoć za zakup prostora i oslobađanje od poreza

Isteklo je pravo korištenja fotografije
Isteklo je pravo korištenja fotografije

U još jednu godinu Općina Medulin ulazi sa setom mjera i aktivnosti kojima namjerava poticati obrtnike, male i srednje poduzetnike, ali i omogućiti razvoj deficitarnih djelatnosti. Mjere kojima se želi stvoriti konkurentnost i održivost razvoja obrta i poduzetništva, uz rast zaposlenosti, usvojene su i na posljednjoj sjednici Općinskog vijeća.

Sa do 10.000 kuna jednokratne potpore poduzetnici će moći računati za financiranje pripreme i kandidiranja projekata Europske unije. Ta pomoć, koja se isplaćuje do iznosa od 50 posto prihvatljivih troškova, može se dodijeliti za naknadu konzultanata, izradu poslovnih planova, studije izvedivosti i ostale dokumentacije potrebne za kandidiranje na natječaje za sredstva iz fondova EU-a.

Bez komunalne naknade

Nepovratnu potporu od 5.000 kuna Općina će dodijeliti poduzetnicima početnicima koji otvaraju obrt ili trgovačko društvo, ali i onima koji prvi put zapošljavaju osobu na neodređeno vrijeme. Potpora u istom iznosu može se dodijeliti za troškove nastale nakon 1. srpnja 2014. za izradu poslovnih planova i investicijskih programa, nabavu informatičke opreme, bankarske usluge za obradu kredita, za refundaciju troškova otvaranja obrta ili trgovačkog društva, za izradu niz studija, za uređenje poslovnog prostora, nabavu opreme, izradu web stranice, dopunsku poduzetničku izobrazbu i drugo. Predviđene su i potpore za samozapošljavanje.

Kada je o izobrazbi riječ, jedna od mjera odnosi se na subvencioniranje troškova polaganja stručnih i majstorskih ispita, a kreće se do visine od 50 posto stvarnih troškova, ali ne više od 3.000 kune po osobi koja se usavršava. Poslodavac može prijaviti tri djelatnika na usavršavanju, ali moraju biti zaposleni na neodređeno vrijeme.

Najviše potpore, u iznosu od 10.000 do 50.000 kuna odnose se na mjere oslobađanja naplate komunalne naknade te oslobađanje plaćanja poreza na tvrtku i druge pojedinačne potpore za deficitarna zanimanja. U toj se kategoriji nalaze i potpore za troškove zakupnine poslovnih prostora, ali i pojedinačne potpore za, primjerice, nabavu opreme, alata i edukaciju kao i promotivnu aktivnost. Pojedinačni iznos za pokrivanje troškova zakupa poslovnog prostora deficitarne djelatnosti odredit će Odbor za gospodarstvo Općinskog vijeća, a može iznositi i do visine godišnje zakupnine, dok pojedinačne potpore iznose do 50 posto troškova, ali ne više od 50.000 kuna. Kada je o oslobađanju komunalne naknade i poreza na tvrtku riječ, "popusti" za deficitarne djelatnosti mogu iznositi do 100 posto prve godine poslovanja, 70 posto u drugoj i 50 posto u trećoj godini poslovanja.

Nema potpore za certifikate

Općina će davati i nepovratne potpore kao oblik sufinanciranja ulaganja u standarde kvalitete, a može iznositi do 50 posto prihvatljivih troškova, a najviše do 5.000 kuna po poduzetniku. Ona se pak neće odobravati za produljenje certifikata.

Podaci o tome koliko je potpora isplaćeno u 2015. još nisu gotovi, dok je u 2014. godini bilo 17 zahtjeva od kojih je 16 pozitivno riješeno. Za novoosnovana društva odobreno je osam zahtjeva, za samozapošljavanje četiri, za novozapošljavanje jedan te tri zahtjeva za stručne sipite. Za to je Općina u toj godini isplatila 80 tisuća kuna, dok je u 2015. za potpore predvidjela 200 tisuća kuna. U trenutku donošenja programa poticanja obrta i poduzetništva za 2016. godinu, općinski proračun za isto razdoblje još nije bio usvojen. (Zvjezdan STRAHINJA)


Podijeli: Facebook Twiter