Cetrdeset ideja za Muzil

Isteklo je pravo korištenja fotografije
Isteklo je pravo korištenja fotografije

Dok se javna rasprava o tome vješto zaobilazi, u tajnosti se na Muzilu iscrtavaju obrisi golf igrališta, apartmana, hotela i vila. Ne želeci cekati lokalne politicare da nas suoce s mogucnošcu izbora tek izmedu golf igrališta s devet ili 18 rupa, odlucili smo se na korak naprijed, a to je upoznati sugradane s projektima za Muzil na kojima je posljednje dvije godine, zajedno sa studentima, radio niz strucnjaka s arhitektonskog fakulteta u Zagrebu i Madridu, piše u uvodniku novog broja novina Gradanske inicijative za Muzil Otvoreni Muzil.

Rijec je o arhitektonskoj izložbi "Muzil sutra" otvorenoj u MMC-u Luka. U ime Društva arhitekata Istre (DAI), koje je uz Arhitektonski fakultet Zagreb organizator izložbe, Leonid Zuban, predsjednik DAI-ja, pojasnio je da se izložba održava u sklopu višednevne manifestacije "Razvoj: pod koju cijenu?" na temu ugroženosti prostora kao resursa, s lajtmotivom objedinjavanja inicijativa nastalih u jadranskim gradovima s istim problemima, a u obranu zajednickih dobara.

Izložba prikazuje niz mogucih rješenja za poluotok Muzil i njegovo buduce javno korištenje, a ovo javno izlaganje, ne jedne vizije, kao što je ona o "Brijuni rivijeri", vec 40 razlicitih mogucnosti mogao bi biti novi zamah u razvijanju nužne javne rasprave o tome kakav Muzil želimo.

Emil Jurcan, clan Društva arhitekata Istre, naglasio je da je ovo primjer korištenja sveucilišnih resursa, odnosno znanja i strucnih vještina za proizvodnju širokog spektra scenarija moguceg razvoja grada te pojasnio strukturu izloženih radova koje su u posljednje dvije godine izradili studenti Arhitektonskog fakulteta Zagreb i Europskog sveucilišta u Madridu.

Prica pocinje još prije dvije godine kada je više od 20 clanova Pulske grupe dva tjedna snimalo Muzil. Izradili su elaborat postojeceg stanja objekata na Muzilu, a valja naglasiti da je to dokument kakav Grad ne posjeduje. Nakon što gradske vlasti nisu pokazale interes, grupa se okrenula fakultetima i taj besplatni elaborat poslužio je kao podloga za izradu prezentiranih radova.

Radovi koji stižu iz Madrida sagledavaju Muzil unutar cijelog Pulskog zaljeva, Muzil kao dio cjeline grada Pule, a ne kao iskljucenu enklavu. Iz pozicije grada objedinjenog oko zaljeva propituju moguce održive strukture iskorištavanja resursa kao alternative njihovom nepovratnom trošenju. Bave se i pitanjem nadilaženja triju razina iskljucenja iz prostora - politicke, ekonomske i prostorne.

Od nemogucnosti utjecanja na politicke strukture koje predstavljaju tek svoje privatne stranacke interese preko nemogucnosti gospodarskog sudjelovanja u planiranim vizijama rezerviranim za velike korporacije do one najbukvalnije, kad je pristup fizicki onemogucen barijerom poput žice.

Radovi zagrebackih studenata bavili su se metodama intervencije u specifican okoliš Muzila. Oni krecu od ocuvanosti ambijenta i njegovih vec izgradenih struktura te nude niz mogucih intervencija u zateceni krajolik. "Sport +" naziv je programa koji razraduju, a može biti bilo koji sadržaj kompatibilan s lokacijom i sportom koji bi poslužio kao katalizator za pokretanje aktivnosti. Radovi su grupirani u pet zona postojece izgradnje na Muzilu.

Tijekom izložbe, u pozadini se prikazuje i nekoliko videouradaka: snimci Muzila iz zraka, zatim prvog javnog okupljanja Inicijative za Muzil "Volim Pulu", kao i prvog organiziranog posjeta Muzilu te kratki film "Cistina". Ukratko, radi se o benignom cilju koji je onemogucen, a rijec je o otvaranju i upoznavanju Muzila prije njegovog planiranja. Izložba je otvorena do nedjelje, 12. lipnja. (Marta BARADIC)


Podijeli: Facebook Twiter